Skip to main content

Inte av bröd och brädor allena – en skrift om skönheten i naturen

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2012 16:53 CEST

Vad är vacker natur? Ligger skönheten i betraktarens öga, eller finns det fog för att ge en viss elit – landskapsarkitekten, naturvårdaren, skogs- och agrarhistorikern, konstnären – tolkningsföreträde i planeringen av brukande och exploatering av landskap? Har vackra landskap någon kraftfull försvarsadvokat i en tid när jord och skog förväntas leverera bröd, brädor och bränsle i en omfattning som aldrig tidigare?

I denna skrift behandlar Jenny Jewert naturens skönhet från ett historiskt, filosofiskt och evolutionsbiologiskt perspektiv. Vad menar filosoferna med ytlig estetik? Är vi biologiskt programmerade att tilltalas av vissa miljöer, eller växlar våra landskapspreferenser lika kvickt som modet inom konfektion och inredning? Hur har vår syn på vad som är vackra landskap förändrats över tid? Är ett paradigmskifte på gång som innebär att allt fler människor kommer att betrakta det uthålliga som det sköna?

Jenny Jewert är skribent och journalist med inriktning mot vetenskap, miljö och politik. Initiativtagare till skriften är KSLA:s Kommitté för miljöfrågor, numera Kommittén för hållbar utveckling.

Inte av bröd och brädor allena – en skrift om skönheten i naturen. ISBN 978-91-86573-19-5.

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.