Skip to main content

KSLA har utsett 2011 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2010 18:27 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien delar ut priser och belöningar till förtjänta praktiker, forskare och forskningsförmedlare för att inspirera till ökad kunskap inom akademiens verksamhetsområden.
Följande personer kommer att motta priser och belöningar för förtjänstfulla insatser vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2011 i Stockholms stadshus.

Akademiens A.W. Bergsten pris till AgrD Göte Bertilsson, Dösjebro

Bertebos Prize till professor Karen Beauchemin, Alberta, Canada

Akademiens Georg och Greta Borgströms pris till chairman Yolanda Kakabadse, Gland, Schweiz

Akademiens Guldmedalj till tidigare lantbruksrådet Gunnar André, Bromma

och till professor em. Stig Einarsson, Järfälla

Akademiens silverplakett till AgrD Kjell Andersson, Knutby

och till landskapshistoriker/ekolog Kelvin Ekeland, Näsviken

Akademiens belöningar för framstående doktorsarbeten till FD Fernando Saravia, Uppsala

och till FD Sofia Trattner, Uppsala

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningsinformation till vetenskapsjournalist FD Annagreta Dyring, Uppsala

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst till Annika Rikberg, Uppsala

och till Christina Öhman, Uppsala.

Utförligare motiveringar finns på www.ksla.se.

Upplysningar: Keiko Blesserholt, telefon 08-54 54 77 13, e-post keiko.blesserholt@ksla.se

**************************

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri och oberoende nätverksorganisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som berör alla och som intresserar många!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera