Skip to main content

KSLA:s viltförvaltningskommitté synar hanteringen av mål- och intressekonflikter

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2018 16:58 CET

Viltförvaltning är området för en ny kommitté inom KSLA. Foto: Malte Wingen.

Viltfrågornas höga aktualitet och de utmaningar som hänger samman med dessa har föranlett Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens styrelse – akademikollegiet – att inrätta en kommitté med uppdrag att genomlysa förmågan att hantera mål- och intressekonflikter inom svensk viltförvaltning.

Viltförvaltningen står inför omfattande utmaningar på både kort och lång sikt, utmaningar som berör såväl ekologiska som sociala förändringar. Ett exempel är att stammarna av rådjur, kron- och dovhjort i södra Sverige växer, delvis på bekostnad av älgstammen. Här blir utmaningen att gå från enarts- till flerartsförvaltning.

På det sociala planet är individualisering, urbanisering och värderingsförändringar i kombination med en allt äldre befolkning viktiga företeelser som måste hanteras av en viltförvaltning där samverkan och ideella krafter spelar stor roll.

– Det är angeläget för KSLA att belysa hur dessa förändringar påverkar möjligheterna att nå en större av samsyn mellan olika intressen, säger kommitténs ordförande Camilla Sandström.

Viltförvaltningskommittén hämtar sina ledamöter från akademi, intresseorganisationer och myndigheter. Kommittén kommer att arbeta under tre år och inleder redan 2019 med en serie framtidsspaningar i syfte att identifiera framtidens viktigaste utmaningar för svensk viltförvaltning.

– Vi vill göra svensk viltförvaltning mer proaktiv. Genom att ligga steget före och möta utmaningarna i ett tidigare skede kan vi undvika en del konflikter och hitta snabbare lösningar, säger Johan Elmberg, sekreterare i kommittén.

Under 2020 kommer kommittén främst att inrikta arbetet på att identifiera processer och metoder som kan bidra till att göra framtidens viltförvaltning bättre. Rent konkret kommer det att betyda KSLA-aktiviteter som exkursioner och seminarier med forskare och beslutsfattare. I slutänden ska resultaten publiceras i en utgåva av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLA-T).

Mer information:

Professor Camilla Sandström, ordförande i KSLA:s Viltförvaltningskommitté
Telefon: 070-219 63 44
E-postadress: camilla.sandstrom@umu.se

Professor Johan Elmberg, sekreterare i KSLA:s Viltförvaltningskommitté
Telefon: 070-266 64 50
E-postadress: johan.elmberg@hkr.se

Kort om kommittén på KSLA:s hemsida

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.