Skip to main content

Nya ledamöter har valts in i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2010 09:37 CET

Nya ledamöter har valts in i KSLA Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har den 9 december valt in 16 svenska och 8 utländska ledamöter. De får motta sina ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2011.

Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen:
Professor Peter Währborg, Torslanda
Docent, universitetslektor Ulrich Lange, Johanneshov
Civiljägmästare, länsråd Anne-Li Fiskesjö, Lammhult
Rektor Claes-Göran Claesson, Håcksvik
Verkställande direktör Christina Stenberg, Göteborg

Utländska ledamöter i Allmänna avdelningen:
Professor Peteris Rivza, Jelgava, Lettland
Professor Anna Gudrun Thorhallsdottir, Borgarnes, Island
Professor John Sumelius, Helsingfors, Finland
Seniorrådgiver Akse Østebrøt, Trondheim, Norge
Akademilektor Ann-Chatrin Östman, Åbo, Finland

Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen:
AgrD Ingrid Rydberg, Uppsala
Professor Olof Olsson, Öckerö
Agronom, VD Lars Wall Persson, Asmundtorp
Lantmästare Helena Jonsson, Tranås
VD Stefan Johansson, Göteborg

Svenska ledamöter i Skogsavdelningen:
Jägmästare, regionchef Clara Hellström, Falun
Agronom Gunilla Aschan, Linköping
VD Lars Gabrielsson, Uppsala
Skog. lic., ämnesråd Hans Nilsagård, Stockholm
Professor Tomas Lundmark, Vindeln
Universitetslektor Ronny Pettersson, Upplands Väsby

Utländska ledamöter i Skogsavdelningen:
Professor Alexander Alekseev, S:t Petersburg, Ryssland
Director Robert Lee Izlar, Georgia, USA
Professor Andrey Selikhovkin, S:t Petersburg, Ryssland

Upplysningar: Keiko Blesserholt, telefon 08-54 54 77 13, e-post keiko.blesserholt@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri och oberoende nätverksorganisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som berör alla och som intresserar många!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera