Skip to main content

Nyheter 1 träff

Seminarium: Femtio nyanser av grönt, 7 juni hos KSLA

Seminarium: Femtio nyanser av grönt, 7 juni hos KSLA

Nyheter   •   Maj 11, 2016 09:16 CEST

7 juni: Ledamöter med skilda uppfattningar om bioteknik och GMO, från positiva till negativa och alla nyanser däremellan, har utifrån egna perspektiv diskuterat olika aspekter av bioteknik i växtodlingen. Gruppen har enats kring en gemensam målbild och bioteknikens roll för ett framtida uthålligt jordbruk. Här presenteras projektet och dess slutsatser. Webbsänds också. http://bit.ly/50nyavgront

Evenemang 2 träffar

Femtio nyanser av grönt – om KSLA:s dialogprojekt "Biotekniken i växtodlingen"

Femtio nyanser av grönt – om KSLA:s dialogprojekt "Biotekniken i växtodlingen"

Evenemang   •   Maj 11, 2016 08:57 CEST

Akademiledamöter med skilda uppfattningar om bioteknik och GMO, från positiva till negativa och alla nyanser däremellan, har utifrån egna perspektiv diskuterat olika aspekter av bioteknik i växtodlingen. Gruppen har enats kring en gemensam målbild och bioteknikens roll för ett framtida uthålligt jordbruk. Här presenteras projektet och dess slutsatser. Webbsänds också. http://bit.ly/50nyavgront

2016-06-07, 13:00 - 16:30 CEST

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Hur utvecklar vi svensk sortprovning? Rundabordssamtal

Evenemang   •   Okt 13, 2011 12:08 CEST

Rundabordssamtal. Sortfrågor har av tradition lockat till stort engagemang från såväl industri, rådgivning, försöksverksamhet som odlare. Jordbruksverket har ansvar för regelverket, inklusive tillämpningen av EUs regelverk i Sverige, nu under revidering. SLUs Fältforsk-enhet koordinerar i dagsläget sortförsök och svarar för utvärdering av resultat. Hushållningssällskapen är engagerade i genomfö...

2011-11-10 - 2011-10-13

KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm