Skip to main content

Kan mindre lyckade rekryteringar bero på hur den anställdes värderingar matchar företagskulturen?

Blogginlägg   •   Nov 25, 2011 06:30 CET

Under de senaste tre åren har antalet mindre lyckade rekryteringar inom näringslivet ökat från 10 till 15 % visar en undersökning från bemanningsföretaget Poolia. En misslyckad rekrytering kan kosta ett företag upp till 1,5 miljoner kronor, skriver Poolia.

Harvard Business School  har presenterat en studie som visar att det är visioner och värderingar som är de viktigaste faktorerna som skapar global framgång hos företag. Företaget får en framgång om det finns rätt människor i företaget. Rätt människor får vi om vi kan rekrytera med fokus på de värderingar vi vill värna om i företaget. Då skapas den energi som krävs för att leda företaget framåt. Vid misslyckad rekrytering dräneras företaget på energi - så länge som problemet kvarstår.

Mervärden uppstår när värdegrunden synliggörs genom att omsättas i konkret beteende på arbetsplatsen. Detta sammanfattas som regel i några utvalda ord, kärnvärden som vi också ibland  kallar värdeord eller värderingar. Ofta finns kärnvärden kartlagda men syns inte i attityden hos de anställda.

Värderingar ska gå som en röd tråd genom organisationen och vara en konkurrensfördel. Det är samma sak som ideal, normer och riktlinjer och bör kartläggas och tas fram tillsammans med de anställda. De handlar om det som är viktigt, vad som känns rätt och det vi har en passion för. Man kan säga att värderingar är ”klistret”  som håller ihop en organisation i "ur och skur".Det handlar om ”hjärta” i organisationen och det handlar också om den s k emotionella intelligensen, EQ som är enligt undersökningar viktigare än IQ för att lyckas.

Sambandet mellan varumärket och värdegrunder & kultur presenteras i en mycket avslöjande och viktig nationell undersökning. Den släpptes i sept 2010 av TNS-SIFO. Här kan du ta del av undersökningen Sambandet – Värdegrunder & Kultur och företagets Varumärke

Reflektera över detta uttalande:

"Ett företags kultur är summan av individernas attityder"

- Ken Panozza – VD SalesForce Australia

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy