Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 38 träffar

Funktionsstödsnämnden utökar sin budget med över 150 miljoner

Funktionsstödsnämnden utökar sin budget med över 150 miljoner

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 13:14 CET

Idag har funktionsstödsnämnden antagit sin budget för 2019. Budgetramen har utökats med över 150 miljoner kronor och omsluter totalt drygt 1,9 miljarder. Tillskottet används dels för att kompensera för de ökade kostnaderna för personlig assistans till följd av statens övervältring av kostnader men också för att finansiera viktiga reformer.

Historisk satsning för ökat valdeltagande för Malmöbor med särskilda behov 
​Brukare blev knuffad av annan brukare på gruppboende

​Brukare blev knuffad av annan brukare på gruppboende

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 15:30 CET

En brukare på ett gruppboende blev knuffad av en medboende så att brukaren ramlade och skadade sin arm.

Personal höll fast brukare

Personal höll fast brukare

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 15:30 CET

Vid två tillfällen har medarbetare i funktionsstödsförvaltningen hållit fast en brukare, för att hindra personen från att skada sig själv eller personal. Händelserna bedöms utgöra en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.

Nyheter 2 träffar

Lex Sarah: Två ärenden anmälda med anledning av våld mellan brukare

Lex Sarah: Två ärenden anmälda med anledning av våld mellan brukare

Nyheter   •   Mar 09, 2017 17:02 CET

Sociala resursnämnden har anmält två ärenden enligt lex Sarah med anledning av våld mellan brukare på två olika LSS-boenden.

Utredning i samband med felmedicinering har inletts

Utredning i samband med felmedicinering har inletts

Nyheter   •   Mar 09, 2017 16:54 CET

Sociala resursnämnden anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller en rapport om allvarligt missförhållande i samband med att en brukare fick för hög dos av läkemedel. Utredning har inletts.

Dokument 2 träffar

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Dokument   •   2011-04-14 07:55 CEST

För att förbättra kvaliteten inom LSS-verksamheterna har Malmö stad tagit fram en plan. LSS-planens syfte är att förklara de lagar och styrdokument som gäller inom LSS-området, samt att fastställa politiska mål för verksamheten. Planen innehåller även inriktnings- och effektmål, som kommer följas upp årligen.

Program för vård- och omsorgsdagarna i Malmö

Under 3 dagar möts över tusen anställda inom vård och omsorg i Malmö för ett gigantiskt erfarenhetsutbyte på Kockum Fritid. Personalen delar med sig av varandras projekt, arbetssätt och lärdomar. Det handlar om allt från att driva trygghetshotell till att arbeta med delaktighet för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd (S), inleder kl 8.30.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Kommunikatör
  • erglicbaa.pbhozcffhzarwqdecnngicarhgd@anmaeclmgno.hgseny
  • +46 70-839 85 97