Skip to main content

Regioner i Sydsverige vill ha utvecklat mandat

Nyhet   •   Okt 21, 2016 10:18 CEST

Regionsamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för regioner, landsting, kommunförbund och regionförbund i Skåne, Blekinge, Halland samt Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, höll sitt representantskapsmöte i Kristianstad idag och fastslog handlingsplan för 2017.

– Vi i södra Sverige behöver samarbeta om våra olika ansvarsområden som kollektivtrafik, infrastruktur och hälso- och sjukvård, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, tillika ordförande i Regionsamverkan Sydsveriges styrelse. Genom samarbetet blir vi också en starkare part i förhandlingar och dialoger med staten.

– Vi tittar just nu på uppdrag som är lämpliga att föra över från den nationella till den regionala politiska nivån. Vi kommer att ta fram ett positionspapper som beskriver hur vi ser på ett utvecklat mandat i södra Sverige. Det kan handla om exempelvis utbildning och kompetensförsörjning, arbetsmarknadsfrågor och integration, säger Henrik Fritzon.

Representantskapet fattade beslut om en handlingsplan för 2017 som bland annat innehåller vilka åtgärder medlemmarna ska göra tillsammans inom exempelvis kollektivtrafik och regional utveckling.

– Vi ska bland annat titta närmare på hur vi ska kunna göra kollektivtrafikresandet mellan länen ännu mer sömlöst än idag, både vad gäller biljett- och betalsystem och trafikförsörjningsprogram, säger Henrik Fritzon.

Den beslutade handlingsplanen omfattar de områden som medlemsregionerna ska samarbeta genom olika projekt och arbetsgrupper inom regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård med fokus på folkhälsa.

För mer information kontakta
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04