Skip to main content

Sverige behöver en fiskrevolution!

Nyhet   •   Dec 18, 2017 13:30 CET

Låt fisk och skaldjur bli en del av vardagsrepertoaren.

Debattartikel publicerad i Fri Köpenskap oktober 2017.

Trots att konsumenter ställer allt hårdare krav på hälsosamma och hållbara livsmedel – krav som sjömaten i högsta grad lever upp till – så sjunker fisk- och skaldjurskonsumtionen i Sverige. Det visar rapporten ”Sjömat i Sverige 2017,” som är en omfattande kartläggning av konsumtion, köpbeteenden och attityder, gjord på uppdrag av Norges sjömatråd.

Utvecklingen är bekymmersam, inte minst ur ett globalt miljöperspektiv då den största potentialen för framtidens mat finns i havet. Cirka 70 procent av jorden täcks av vatten, men mindre än fem procent av världens matproduktion kommer härifrån.

Men även ur hälsosynpunkt finns skäl till oro. Svenskar äter fisk och skaldjur alldeles för sällan – i genomsnitt 1,4 gång per vecka jämfört med Livsmedelsverkets rekommendation på två till tre gånger i veckan.

Än mer slående – och oroväckande – är det tydliga sambandet mellan ålder och konsumtion. Ju äldre vi är, desto mer sjömat äter vi. ”Generationseffekten” innebär att de äldsta, som har en stark tradition av att äta fisk och skaldjur, faller ifrån. Detta samtidigt som de yngsta, som inte lärt sig att äta sjömat tidigt i livet, fortsätter att ha en låg konsumtion när de växer upp.

Här talar vi inte bara om ett problem för branschen, utan även för samhället i stort, som vi måste ta gemensamt ansvar för. Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss, och det krävs sannolikt mer än en åtgärd.

För livsmedelsbranschen kommer produktutveckling med särskilt fokus på unga att bli en av de viktigaste åtgärderna framöver. Ett annat sätt är att göra fiskavdelningarna mer attraktiva och tillgängliga. Inspirationsmaterial och kampanjer som är bättre anpassade till ungas konsumtionsmönster och medievanor kan också vara effektivt för att höja intresset runt fisk och skaldjur.

Vi på Norges sjömatråd jobbar intensivt för att öka kunskapen om sjömat i Sverige. Vi gör det bland annat i form av matinspiration, tips om tillagningstekniker och information om norsk fiskenäring. Och vi kommer i ännu högre grad än tidigare att rikta oss till de yngre åldersgrupperna där behovet och efterfrågan är som störst.

Slutligen, och kanske allra viktigast; vi vuxna måste aktivt lära barn att äta fisk- och skaldjur genom att ta in det oftare i vardagsrepertoaren, precis som vi har gjort med tacos, kyckling och köttbullar. Inget tyder nämligen på att trenden med den sjunkande sjömatkonsumtionen kommer att vända av sig själv.

Sverige behöver en fiskrevolution, och det är hög tid att ansluta sig till den.

Line Kjelstrup, Sverigechef Norges sjömatråd

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy