Skip to main content

Taggar

sparbankernas riksförbund

sparbanker

ski

Sparbankerna har nöjdast företagskunder

Sparbankerna har nöjdast företagskunder

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 07:00 CEST

Idag presenterar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) sin årliga branschundersökning av banker, där både privat- och företagskunder sagt sitt om hur nöjda de är med sin bank. Sparbankerna som grupp (60 sparbanker) hamnar i topp med allra nöjdast företagskunder. På privatsidan har sparbankerna så nöjda kunder att de hamnar på tredje plats.

GDPR, PSD2, Mifid2 – Behövs alla nya regleringar? Gunnar Hökmark svarar i Almedalen.

GDPR, PSD2, Mifid2 – Behövs alla nya regleringar? Gunnar Hökmark svarar i Almedalen.

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 17:08 CEST

Flera nya regleringar införs 2018. Är de verkligen nödvändiga? Hur förhåller sig Sverige till dem och vad innebär de? EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) samtalar med Bo Lundgren, tidigare finansmarknadsminister om reglernas inverkan på företag och privatpersoner. Plats: Sparbankernas tält på Hamnplan, plats 207, Almedalsveckan i Visby Tid: Måndag 2 juli klockan 11.00-11.30

Sparbankerna blickar in i framtiden i Almedalen

Sparbankerna blickar in i framtiden i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 09:04 CEST

Elisabeth Svantesson, Cecilia Skinsley och Erik Thedéen är några av deltagarna som siar om den ekonomiska framtiden i Sparbankernas seminarier och Heta stolen-samtal under Almedalsveckan. Sparbankerna arrangerar 26 seminarier, samtal och mingel under veckan. Vi vill lyfta ämnen som tar tillvara på landets hela potential även bortom storstäderna.

Per Bolund svarar i Almedalen: Behövs finansiell infrastruktur i hela Sverige?

Per Bolund svarar i Almedalen: Behövs finansiell infrastruktur i hela Sverige?

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 09:04 CEST

Vilken betydelse har långsiktighet, personliga relationer och stark lokal marknadskännedom för mindre samhällens fortlevnad? Hur underlättas finansieringen som gör det möjligt att bo och verka utanför storstäderna? Lokal finansiering påverkar det lokala engagemanget och företagandet. Vad händer utan lokala banker? Medverkande: Per Bolund (MP), finansmarknads- och konsumentminister

Vilken betydelse har kapitalförsörjningen för samhällsutvecklingen lokalt och nationellt?

Vilken betydelse har kapitalförsörjningen för samhällsutvecklingen lokalt och nationellt?

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 15:52 CEST

Denna fråga tar vi upp under Almedalsveckan på torsdagens mingelseminarium klockan 17.30 på Korsgatan 4. På många håll i landet är närheten till en lokal bank helt avgörande för många företags överlevnad. Hur kan vi behålla en lokal bankmarknad som arbetar långsiktigt med stor kännedom om den lokala marknaden? Är det skillnad på banker? Ska reglerna vara de samma för alla, stora som små?

Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar

Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 09:28 CEST

I fjol hade småföretagen höga förväntningar på tillväxt men varken sysselsättning, omsättning, orderingång eller lönsamhet har utvecklats så som de räknade med. Även om småföretags-konjunkturen fortfarande är stark talar de flesta siffrorna för att toppen har passerats. Det visar Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Ny styrelse vald till Sparbankernas Riksförbund

Ny styrelse vald till Sparbankernas Riksförbund

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 17:55 CEST

Göran Hedman blev vald till ny ordförande i Sparbankernas Riksförbund vid dagens förbundsstämma i Stockholm. Göran Hedman, ordförande i Sparbanken i Enköping valdes in och tackade tidigare ordförande Bo Lundgren. Tre nya ledamoter valdes också in; Bo Bengtsson, vd i Sparbanken Skåne, Charlotte Lindberg, vd i Roslagens Sparbank, Staffan Påhlsson, vice ordförande i Laholms Sparbank.

”Oanade möjligheter” – initiativ som ska inspirera fler in i den digitala världen

”Oanade möjligheter” – initiativ som ska inspirera fler in i den digitala världen

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 10:00 CET

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och har blivit en naturlig del i vår vardag. Ett område som en del anser vara svårt och krångligt är digitala banktjänster. I dag står nästan 1 miljon människor i Sverige utanför centrala digitala tjänster. Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund har därför tagit initiativ till en informationssatsning för att motivera fler att ta steget.

Sparbanker i topp när det gäller nöjdast bankkunder

Sparbanker i topp när det gäller nöjdast bankkunder

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 17:18 CEST

Bland privat- och företagskunder hamnar sparbankerna som grupp på bronsplats när det gäller Sveriges nöjdaste bankkunder, enligt SKI undersökning Bank 2017. Men om sparbankerna jämförs var o en för sig hamnar 16 sparbanker i topp med nöjdare privatkunder än både nischbankerna som får 72,5 och LF Bank på 72,1. Vadstena Sparbank hamnar i topp med 82 på privatsidan och hela 84,1 på företagssidan.

Sparbankerna har lämnat remissyttrande: Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter FI Dnr 17-9236

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 16:47 CEST

Förbundet är inte avvisande till idén om skuldkvot, som ett sätt att stävja hushållens skuldsättning och motverka risker för samhället, även om problemen har sin huvudsakliga grund i det extremt låga ränteläget. Förbundet anser emellertid att förslaget till regler om skärpt amorteringskrav bör omarbetas eftersom ett genomförande av detsamma skulle orsaka stora problem för låntagare och långivare.

Vem tar risken vid snabba lån? Per Bolund svarar i Almedalen

Vem tar risken vid snabba lån? Per Bolund svarar i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 13:52 CEST

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister diskuterar för- och nackdelar med snabba lån tillsammans med Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund. Vilka risker och konsekvenser finns med snabba lån.? Har staten något ansvar att hjälpa när låntagaren inte kan klara sina återbetalningar? Eller är ansvaret helt kreditgivarens? Svaren får ni i morgon kl 9.30 i Sparbankernas tält, Hamnplan.

Kör Sverige i diket - när kommer kraschen?

Kör Sverige i diket - när kommer kraschen?

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:00 CEST

Urban Bäckström, tidigare riksbankchef siar om Sveriges ekonomi i stort och smått under ledning av journalisten Jan Wifstrand i Sparbankernas Heta Stolen-samtal i Almedalen. Är Sverige på väg in i en ny ekonomisk kris med negativ ränta och hög skuldsättning i hushållen? Är det en bubbla som leder till en kris i ekonomin? Samtalet sker 3/7 kl 15.00–15.30 i Sparbankernas tält, Hamnplan 206

Fyra ministrar deltar i Sparbankernas Almedalsprogram

Fyra ministrar deltar i Sparbankernas Almedalsprogram

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 14:15 CEST

Sven-Erik Bucht, Anna Ekström, Per Bolund o Ardalan Shekarabi deltar i 5 av 25 seminarier som Sparbankerna arrangerar i Almedalen. –I år tar sparbankerna ett stort grepp om de frågor som vi tycker är viktiga, säger Ewa Andersen vd Sparbankernas Riksförbund. Vi har ett gediget program med många kunniga paneldeltagare – inte minst flera ministrar, det visar att våra frågor är av stor betydelse.

Sparbankerna största ägare i Swedbank

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 15:41 CEST

Sparbankerna fortsätter att öka det gemensamma ägandet i Swedbank. Det samlade aktieinnehavet i Swedbank uppgår nu till drygt 107 miljoner aktier och 9,5 % av aktierna till ett värde av 23 miljarder kronor. Sparbanksgruppen är därmed största ägare i Swedbank. Det presenterades vid Sparbanksgruppens årsstämma i Hudiksvall 22 maj.

Bo Lundgren omvald som ordförande för Sparbankernas Riksförbund

Bo Lundgren omvald som ordförande för Sparbankernas Riksförbund

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 16:23 CEST

Sparbankernas Riksförbunds förbundsstämma hölls idag i Hudiksvall med Hälsinglands Sparbank som värd. Bo Lundgren blev vald till ordförande för Sparbankernas Riksförbund på förbundsstämman i Linköping 2016 och valdes idag 22 maj om som ordförande.

Sparbankerna har lämnat remissyttrande: Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 16:39 CEST

Sparbankernas riksförbund avstyrker delar av förslaget. Förbundet ifrågasätter behovet av reglering vad gäller åtgärder mot så kallad ”finansiell obalans”. Enligt Förbundets mening torde det redan finnas tillräckliga verktyg inom EU-rätten att tillgå för att uppnå de resultat man nu önskar uppnå genom förslaget.

Sparbankerna motsätter sig ökad resolutionsavgift

Sparbankerna motsätter sig ökad resolutionsavgift

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 14:01 CEST

Den här veckan har Sparbankernas Riksförbund lämnat in tre remissyttranden: 1. Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven (Fi2017/00971/B) 2. Förslag till nya värdepappersföreskrifter med anledning av införandet av Mifid 2 och Mifir (Fi Dnr 15-1725) 3. Förslag till föreskrifter om vissa betalkonton (FI Dnr 15-15930)

​Fler arbetslösa och sämre service för bankkunderna med den föreslagna bankskatten

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 12:04 CET

Den extra löneskatt på bankanställda som regeringens utredning i dag föreslår kommer att leda till högre arbetslöshet, sämre service och ökade kostnader för kunderna. Sveriges sparbanker som har en högre servicenivå än övriga banker och stor närvaro i glesbygden skulle komma att drabbas särskilt hårt om skatten införs.

​Sparbankerna har Sveriges nöjdaste företagskunder

​Sparbankerna har Sveriges nöjdaste företagskunder

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 06:01 CEST

Sparbankerna får högst betyg i Svenskt Kvalitetsindex årliga kundundersökning. Det är Sveriges 60 sparbanker som gemensamt hamnar i topp med nöjdast företagskunder. På privatsidan hamnar sparbankerna näst högst på listan över nöjdaste kunder efter Länsförsäkringar Bank. Det är för sin lokala närvaro och att de ger tillbaka till den bygd där de verkar som uppskattas bland sparbankernas kunder.

​Finns det lokala lösningar på globala miljö- och klimatproblem?

​Finns det lokala lösningar på globala miljö- och klimatproblem?

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2016 23:48 CEST

Sparbankerna och Nordiska investeringsbanken tar gemensamt upp frågan om lokala lösningar på globala miljö- och klimatproblem under ett frukostseminarium i Almedalen fredagen den 8:e juli kl. 9.30 med bl.a. Maria Wetterstrand.