Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

​Onödigt stöd till elbussar

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 10:28 CEST

Regeringen vill införa en elbusspremie till elbussar i kollektivtrafik. Svebio anser att det är ett onödigt klimatpolitiskt stöd eftersom två tredjedelar av bussarna i kollektivtrafiken redan idag går på förnybara drivmedel.

​Två tredjedelar fossilfritt i kollektivtrafiken

​Två tredjedelar fossilfritt i kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2015 07:55 CET

Andelen förnybara biodrivmedel inom busstrafiken i Sverige är hög. Kollektivtrafiken i Stockholms och Västmanlands län är redan fossiloberoende, med mer än 80 procent förnybara biodrivmedel under 2014.

Dokument 1 träff

Kollektivtrafiken i Blekinge län låg bäst till med hela 96,73 procent förnybara drivmedel 2016, på andra plats finns Stockholms län med 96,72 procent och på tredje plats Hallands län med 96,33 procent förnybart. Källa: FRIDA miljö- och fordonsdatabas, Svensk Kollektivtrafik. Staplarna visar fordonskilometer med förnybara bränslen i procent, fördelat på etanol, biodiesel och biogas samt totalt.