Skip to main content

Taggar

läkaresällskapet 179 vård och hälsa 177 läkare 173 debatt 165 medicinsk forskning 157 patientsäkerhet 154 sjukvårdsdebatt 153 dialog 146 medicinsk etik 100 seminarium 69 Svenska Läkaresällskapet 33 global hälsa 25 medicinska riksstämman 17 fortbildning för läkare 17 vetenskapliga priser 12 stockholm waterfront congress centre 11 En värdefull vård 10 läkarstämman 9 Levnadsvanor 8 etik 7 pris till medicinsk forskning 7 hälso- och sjukvård 7 prisutdelning 6 vetenskapligt pris 6 NPM 6 medicinsk utbildning 5 belöna medicinsk forskning 5 konferens 5 läkarutbildning 5 peter friberg 5 medicinsk fortbildning 5 Prevention 5 multipel skleros 4 Almedalen 4 forskning 4 etikpris 4 geriatrik 4 levnadsvaneprojektet 4 jämlik hälsa 4 belöna forskning 4 rökstopp 3 hälso- och sjukvårdslagen 3 dermatologi 3 riksstämman 3 integritet 3 diabetesforskning 3 vetenskap 3 läkaretik 3 iogt-nto 3 global health beyond 2015 3 unga forskare 3 epigenetik 3 vetenskapligt pris i medicin 3 fortbildning 3 läkares fortbildning 3 Karl sallin 3 levnadsvanearbete 3 medicinska riksstämman 2013 3 diabetes 3 MS 3 translationell forskning 3 ensamkommande flyktingbarn 3 hälsa 2 framtidens läkare 2 klinisk forskning 2 göteborgs universitet 2 donationer 2 riksstämman 2013 2 kerstin nilsson 2 venereologi 2 neuroforskning 2 kost och motion 2 tobacco endgame 2 kungliga vetenskapsakademien 2 hans rosling 2 torsten söderbergs stiftelse 2 cme 2 styrsystem i vården 2 kontinuitet i vården 2 läkarstudenter 2 jämställdhet 2 neonatologi 2 Folkhälsa 2 jämlik vård 2 patientintegritet 2 donation 2 nationella riktlinjer 2 new public management 2 SLE-forskning 2 ragnar söderbergs stiftelse 2 fysisk aktivitet 2 barnpsykiatri 2 sjuksköterskor 2 budgetproposition 2014 2 söderbergska priset 2 äldreomsorg 2 sjuksköterska 2 e-hälsa 2 äldrevård 2 primärvård 2 ardalan shekarabi 2 hälso- och sjukvården 2 filippa nyberg 2 diabetes typ 2 2 donationsfrågor 2 alkoholforskning 2 omskärelse av pojkar 2 sjukvårdspolitik 2 blodförgiftning 1 reflux 1 global health 1 upprop 1 läkare utan gränser 1 stamcellsforskning 1 litteratur 1 läkare i världen 1 papperslösas rätt till vård 1 sömnsvårigheter 1 millenniemålen 1 eHälsa 1 sepsis 1 johan rockström 1 sveriges läkarförbund 1 obesitas 1 kustbevakningen 1 kvalitet i vården 1 tvångssterilisering 1 läkemedel 1 forskningsresultat 1 evidensbaserad vård 1 donationsrådet 1 SLE 1 forskningsmedel 1 stressrelaterad ohälsa 1 forskningsstöd 1 sova dåligt 1 maciej zaremba 1 prioriteringar 1 kost och hälsa 1 ncd 1 alkoholsponsring 1 förvärvad hjärnskada 1 förlossningsdepression 1 hjärtkärlsjukdom 1 distriktsläkare 1 äldreforskning 1 sami al fakir 1 anna carlstedt 1 skönhetsingrepp 1 medicinsk forskning lönar sig 1 priser för medicinsk forskning 1 malin wåhlin 1 kronisk sjukdom 1 organisation och styrning 1 äldres hälsa 1 gerontologi 1 sjukvårdsorganisation 1 díalog 1 johan von schreeb 1 ojämlik vård 1 etik i läkarutbildningen 1 priset till medicinsk forskning 1 forksning om hjärnan 1 göteborgsforskare 1 läkaresällskapets priser till god medicinsk forskning 1 medicinsk juridik 1 söderbergska priset i medicin 1 medicinsk vetenskap 1 barns utveckling 1 hälso- och sjukvårdsdebatt 1 medicinstuderande 1 Stefan Lindgren 1 patientdelaktighet 1 skolmedicin 1 vetenskap och beprövad erfarenhet 1 prehospital akutsjukvård 1 prematura barn 1 läkarprogrammet 1 könsbyte 1 svensk forskning 1 hälsosamtal 1 Vetenskapens Värld 1 Kvinnliga Läkares Förening 1 uv-ljus 1 bröstcancerforskning 1 ola björgell 1 framtidens specialistläkare 1 tillväxtfaktor 1 chalmers cortègen 1 the lancet 1 flyktingkris 1 ebola 1 kompetenshöjande 1 miljö och hälsa 1 kompetenshöjande utbildning 1 hjärnskakning 1 oftalmologi 1 lars klareskog 1 med stud 1 vetenskaplig rapport 1 mariam claeson 1 richard horton 1 tedros adhanom ghebreyesus 1 studentevent 1 global health - beyond 2015 1 peter byass 1 ingemar engström 1 demensforskning 1 hysterektomi 1 patientcentrerad vård 1 iogt/nto 1 bengt i lindskogs språkpris 1 björn smedby 1 klinisk utbildning 1 degenerativa sjukdomar 1 hjärt och kärlsjukdomar 1 preventionsarbete 1 gunhild stordalen 1 the stockholm declaration of global health 1 läkaruppropet 1 almedalen 2014 1 åldersdiabetes 1 regeringens transplantationsutredning 1 svensk läkaresällskapet 1 harold holder 1 etik i läkarens vardag 1 sjukvårdssystemet 1 medicinsk teknik och fysik 1 E-colibakterier 1 epilepsikirurgi 1 försäkringsmedicin 1 cancerstamceller 1 smittspårning vid sti/std 1 forskning om genetik 1 pär i johansson 1 rökfritt sverige 2025 1 vård av papperslösa 1 vård som inte kan anstå 1 njurforskning 1 svenka läkaresällskapet 1 helen bevan 1 unga läkare 1 dataspelsberoende 1 hälsoinformatik 1 tv-inspelningar 1 inspelningar från sjukvården 1 levnadsvanedagen 2014 1 sjukdomsförebyggande åtgärder 1 rök stopp 1 föredrag i medicin 1 patientbehov 1 hälso- och sjukvårdslagens principer 1 sjukdomars uppkomst 1 frisk och sjuk 1 vuxendiabetes 1 almedalen2014 1 cancermediciner 1 svensk hälso- och sjukvård 1 vård på distans 1 kurser i medicinsk etik 1 medicinsk radiologi 1 sjukdomar i buken 1 klinisk neuroforskning 1 forskning om spädbarn 1 reumatologiska sjukdomar 1 sjukvårdshuvudmän 1 verksamhetsansvariga 1 geriatrisk forskning 1 projektanslag 1 bästa projektansökan 1 vattenburna infektioner 1 jämställdhet i forskningen 1 kvinnor i forskningen 1 värdefull vård 1 kliniskt arbete 1 patienten och tystnaden 1 svenska läkaresälslkapet 1 regeringens prioriteringsbeslut 1 läkaretiska principer 1 new public managment 1 underbeforskning 1 ojämlik forskning 1 vetenskapliga priser till forskning 1 god medicinsk forskning belönas 1 delaktighet i vården 1 informationshantering i vården 1 patientmötet 1 patientläkarrelation 1 ekonomism i vården 1 ekonomistyrning i vården 1 samvetsklausul i vården 1 alkohol och samhället 2014 1 inspirera medicinsk forskning 1 hälso- och sjukvårdens utveckling 1 medicinsketisk rapport 1 läkares fort- och vidareutbildning 1 läkarnas kompetens 1 fortbildningspolicy 1 läkares vidare- och fortutbildning 1 brottsdömda läkare 1 förtroende för läkare 1 förtroende för vården 1 skönhetsutredningen 1 digital vård 1 medicinsk språkvård 1 läkares utbildning 1 lakarutbildningen 1 ny läkarutbildning 1 flyktingkatastrof 1 konferens för läkare 1 pris till god medicinsk forskning 1 pris till vetenskaplig forskning 1 allergi hos barn 1 refluxforskning 1 rörelseapparaten 1 tillväxtfaktorforskning 1 tillväxtfaktor vegfb 1 chlamydiainfektion 1 arbetsförmåga vid psykiska besvär 1 arbete och psyke 1 genetik vid hjärnskada 1 inflammation vid hjärnskada 1 vävnadsskada vid hjärnskada 1 svenks läkaresällskapet 1 barnläkarföreningens delförening för global barn- ungdomshälsa 1 medicinskt pris 1 celiakiforskning 1 forskning om glutenintolerans 1 nya cancerterapier 1 sjukhusronden 1 sjukhusarbete 1 etikarbete i vården 1 ungas psykiska hälsa 1 åldersbedömning av flyktingbarn 1 torbjörn ledin 1 medicinsk statistik 1 vidareutbildning för läkare 1 operationskomplikationer 1 vårdkomplikationer 1 levnadsvanesamtal 1 start för operation 1 svenska läkaresälslakpet 1 Socialstyrelsens riktlinjer 1 vårdens styrning 1 kolorektalkirurgi 1 nya arenor 1 patientmöten 1 teamarbete 1 it-lösningar i sjukvården 1 precisionsläkemedel 1 skräddarsydda läkemedel 1 EVV-projektet 1 patientens behov 1 fysisk aktivitet för barn 1 patienter på sociala medier 1 läkare belönas för sin forskning 1 gastroforskning 1 mage-tarmforskning 1 barnhjärnan 1 etiskt förhållningssätt 1 etik i sjukvården 1 framtidens medicin & hälsa 1 trombosforskning 1 hjärta-lungforskning 1 styrningen i vården 1 sjukvårdens styrsystem 1 unga med kronisk sjukdom 1 kroniskt sjuka barn och ungdomar 1 vårdens digitalisering 1 hygien vid operation 1 forskning om MS 1 Svensa Läkaresällskapet 1 FoU i hälso- och sjukvården 1 första linjens sjukvård 1 behovsstyrd vård 1 kontinuitet i sjukvården 1 fysisk aktivitet som behandlingsmetod 1 rökstopp före operation 1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 1 forskningsmedel till MS 1 medicinska framtidsfrågor 1 neuropsykologisk forskning 1 David Ingvar 1 Ingvarpriset 1 ischemisk hjärnskada 1 hjärnskakning och smärta 1 asylsökande läkare 1 oredlighet i forskning 1 etik i vården 1 reumatolologi 1 hälsosamma levnadsvanor 1 budgetpropp 1 god nära vård 1 kunskapsbaserad vård 1 MS-forskning 1 reumatisk forskning 1 förtidig födsel 1 kommissionen för jämlik hälsa 1 ST-utbildning 1 livmoderoperationer 1 återhämtning efter operation 1 hälso- och sjukvårdens styrsystem 1 dödshjälpsdebatt 1 oregonmodellen 1 prioriteringsplattformen 1 resursöverföring 1 vårdens styrsystem 1 riktlinjer för hälsoarbete 1 vård efter behov 1 vårdval 1 alkohol 1 cancer 1 fetma 1 neurologi 1 våld 1 berzeliussymposium 1 eu 1 pristagare 1 psykiatri 1 kirurgi 1 transplantation 1 alkoholpolitik 1 remissvar 1 åldrande 1 sjukvård 1 glutenintolerans 1 celiaki 1 kvalitet 1 bröstcancer 1 sociala medier 1 asyl 1 vård och omsorg 1 stroke 1 rökning 1 forskningsanslag 1 hälsovård 1 dietist 1 cancerforskning 1 studenter 1 stockholms läns landsting 1 vårdgarantin 1 beroende 1 hlr 1 hjärtsvikt 1 fysisk aktivitet på recept 1 apoteket 1 autism 1 hygien 1 tillit 1 vårdpersonal 1 utbildningsdepartementet 1 frukostmöte 1 alzheimers sjukdom 1 healing 1 hälsoaspekter 1 telomerer 1 klamydia 1 demenssjukdomar 1 forskarpris 1 svensk sjukvård 1 akutsjukvård 1 forskningsfusk 1 medicin och hälsa 1 patient 1 sveriges radio 1 psoriasis 1 sömnproblem 1 Svensk sjuksköterskeförening 1 telemedicin 1 cancerbehandling 1 sls 1 dn debatt 1 läkemedelspriser 1 beroendeforskning 1 ambulanssjukvården 1 vd-byte 1 forskningspris 1 patientnära forskning 1 psykisk hälsa 1 migrationsverket 1 medicinsk informatik 1 unhcr 1 typ 2-diabetes 1 eu-frågor 1 kardiologi 1 patienter 1 klimatforskning 1 hälsoekonomi 1 diabetesforskningen 1 infektionssjukdomar 1 hsl 1 mikrobiologi 1 migranter 1 kränkande behandling 1 anders nordström 1 hudsjukdomar 1 etiska riktlinjer 1 läkartidningen 1 lunds universitet 1 ideella organisationer 1 Visa alla taggar

Tag / fortbildning för läkare

Vad krävs för att vi ska bli bäst i världen på eHälsa?
Fortbildning i fokus – lockade fler yngre läkare till Medicinska riksstämman

Fortbildning i fokus – lockade fler yngre läkare till Medicinska riksstämman

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2014 14:40 CET

Medicinska riksstämma, Sveriges största möte för läkare över specialitetsgränserna, hölls 4-5 december i centrala Stockholm; fokus på fortbildning inom medicinsk vetenskap, fortbildning, etik och kvalitet. – Vi är mycket nöjda med det högkvalitativa vetenskapliga programmet, säger Catarina Almqvist Malmros, Riksstämmans generalsekreterare. Det fyller ett viktigt syfte i dagens hälso- och sjukvård.

Svenska Läkaresällskapet efterlyser högre krav på fortbildning för läkare

Svenska Läkaresällskapet efterlyser högre krav på fortbildning för läkare

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2014 11:00 CET

Läkaresällskapet presenterar i ett policydokument sin ställning i frågan om fortbildning för läkare. Det är den längsta perioden i den yrkesverksamma läkarens gärning och vi ser det som nödvändigt att det finns system för att säkerställa att alla läkare har, och kan utveckla, rätt kompetens för verksamheten. Ansvaret ligger hos läkaren, men arbetsgivaren måste ställa resurser till förfogande.

Fortbildning för läkare en nödvändig investering!

Fortbildning för läkare en nödvändig investering!

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2014 13:18 CEST

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar – samtidigt som kvalitetskraven ökar höjs även kraven på effektivitet. Läkarens fortbildning står i fokus. Genom Medicinska riksstämman bidrar Svenska Läkaresällskapet till läkarnas fortbildning och utvecklingen av hälso-och sjukvården för patientens bästa. I år arrangeras Riksstämman 4-5/12 på Stockholm Waterfront. Mer info på www.riksstamman.se

Integritet - ett förlegat begrepp? Etikdag på Läkaresällskapet den 8 november

Integritet - ett förlegat begrepp? Etikdag på Läkaresällskapet den 8 november

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2013 22:16 CET

Vad menar vi med integritet? Slog vi mer vakt om integritet innan det fanns sociala medier? Varför är integritet så svårt att handskas med i hälso- och sjukvården? Läkaresällskapet och Läkarförbundet inbjuder till gemensam etikdag på Svenska Läkaresällskapet fredagen den 8 november kl 10-16.30. Moderator Gunilla Bolinder, Karolinska universitetssjukhuset.

Medicinska riksstämman och Framtidens Specialistläkare utökar sitt samarbete

Medicinska riksstämman och Framtidens Specialistläkare utökar sitt samarbete

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2013 16:04 CEST

Ännu större fokus på läkarnas fortbildning och kunskapsutbyte över specialitetsgränserna samt utökat samarbete med Framtidens specialistläkare. Flytten till Stockholm Waterfront Congress Centre ger möjligheten att skapa ett mer intimt, effektivt och fokuserat möte för Sveriges läkare och beslutsfattare inom vården. (Foto: Pelle Wichmann)

Medicinska riksstämman fyller 70 år – det firar vi med att flytta in till city!

Medicinska riksstämman fyller 70 år – det firar vi med att flytta in till city!

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2013 15:32 CET

Svenska Läkaresällskapet arrangerar Sveriges största tvärvetenskapliga möte, för hälso- och sjukvårdens utveckling baserat på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. En mötesplats där läkare kan fortbilda sig och diskutera övergripande frågor inom svensk hälso- och sjukvård. Årets Riksstämma äger rum den 5-6 december på Stockholm Waterfront Congress Centre. Mer info på www.riksstamman.se.

Läkaresällskapets etikpris till Astrid Seeberger

Läkaresällskapets etikpris till Astrid Seeberger

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2012 15:20 CEST

Astrid Seeberger, universitetslektor,överläkare, författare,Karolinska institutet, får Svenska Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset för sin viktiga gärning att på ett tydligt sätt lyfta fram betydelsen och värdet av etiska frågor i såväl sjukvårdens vardag som i sin undervisning av läkarstudenter. Priset delas ut den 23 oktober kl 18 på SLS.

Om genetikens växande betydelse - debatt på Läkaresällskapet den 25 september

Om genetikens växande betydelse - debatt på Läkaresällskapet den 25 september

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2012 10:22 CEST

För några tusenlappar kan du idag beställa DNA-tester på nätet och få veta om du har en ökad risk att drabbas av exempelvis blodpropp, cancer och diabetes. Fler och fler individer köper genetisk information av kommersiella företag. Men vad säger resultaten? Vem ska tolka dem och hur ska informationen användas? Välkommen att diskutera frågan på Läkaresällskapet den 25 sept kl 18.

Filippa Nyberg – ny VD för Svenska Läkaresällskapet

Filippa Nyberg – ny VD för Svenska Läkaresällskapet

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2012 15:34 CEST

Filippa Nyberg är väl förankrad i Läkaresällskapets organisation. Hon har i många år varit engagerad i sektionen för dermatologi och venereologi och har mångårig erfarenhet av chef- och ledarskap, de två senaste åren som chefläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nyberg tillträder tjänsten som VD i mitten av november. Hon ser fram emot att fortsätta det pågående arbetet inom organisationen.

Medicinska riksstämman - fortbildning för hela vårdteamet

Medicinska riksstämman - fortbildning för hela vårdteamet

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2012 14:48 CEST

Riksstämman är en unik mötesplats där vårdens olika professioner möts för att fortbilda sig, debattera, diskutera, träffa kollegor, politiker och företrädare från näringslivet. Årets tema, ”Framtidens hälsa”, stimulerar till samtal och lärande och belyser såväl lokala som globala perspektiv. Riksstämman hålls på Stockholmsmässan den 28-30 november. Se www.riksstamman.se för programmet.

IPULS avvecklas som bolag

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2012 14:26 CEST

Institutet för Professionell Utveckling av Läkare i Sverige AB (IPULS) ägs av Läkaresällskapet, Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. Kärnverksamheten är att administrera SK-kurser för ST-läkare och baseras på statliga anslag. Socialdepartementet har meddelat att detta ska ske i statens regi från den 1 januari 2013. Underlaget för att bedriva IPULS som bolag försvinner därmed.

Sverige ska vara världsledande inom registerbaserad forskning

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2012 16:43 CET

Utbildningsminster Jan Björklund har presenterat tre viktiga beslut för svensk medicinsk forskning. – Ett välkommet initiativ, säger professor Peter Friberg, ordförande för Svenska Läkaresällskapet. Det underlättar för forskare att bedriva longitudinella studier, som är viktigt för att Sverige ska vara världsledande inom medicinsk forskning.

Patientsäkerheten i fokus på Medicinska Riksstämman 2011

Patientsäkerheten i fokus på Medicinska Riksstämman 2011

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2012 12:42 CET

Flera steg har tagits mot en säkrare vård. Medicinska riksstämman 2011 riktade strålkastarljuset mot en av de verkliga utmaninganar; minska risken för att patienter dör eller kommer till skada i vården. I sammanfattningen "Inspirerande röster om säkrare vård" har vi samlat inlägg och referat och vill med det förmedla kunskap och goda exempel på hur vården arbetar för förbättrad patientsäkerhet.

Läkare engagerar sig i samtal om levnadsvanor

Läkare engagerar sig i samtal om levnadsvanor

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2012 10:51 CET

Vilken effekt har livsstilsinterventioner? Vilka evidensbaserade metoder passar för läkare? Vad innebär Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Vilket stöd kan du få från SLS-projektet “Läkares samtal om levnadsvanor”? Välkommen till ett heldagsseminarium på Svenska Läkaresällskapet, Stockholm, den 8 februari om levnadsvanors betydelse och läkarnas roll.

Medicinska riksstämman - i år gör vi annorlunda!

Medicinska riksstämman - i år gör vi annorlunda!

Nyheter   •   Nov 18, 2011 10:52 CET

Välkommen till årets Medicinska Riksstämma, Sveriges största tvärvetenskapliga mötesplats med runt 700 programpunkter! Tre fullmatade dagar ta del av inspirerande debatter, symposier, läkemedelsnyheter och medicintekniska innovationer.

Gemensam skrift om fortbildning (CPD) från SLS och Slf

Gemensam skrift om fortbildning (CPD) från SLS och Slf

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2011 10:30 CEST

Kompetenta läkare är en förutsättning för hög kvalitet i hälso- och sjukvården för att kunna upprätthålla en hög patientsäkerhet.. Läkares fortbildning under hela det fortsatta yrkeslivet, efter uppnådd specialistkompetens, är därför en nödvändighet för att bibehålla och utveckla den svenska hälso- och sjukvården anser Läkaresällskapet och Läkarförbundet.