Skip to main content

Kunskapsbaserad och jämlik vård nås inte med obligatoriska riktlinjer

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2017 12:00 CEST

SLS välkomnar i sitt remissvar på betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård, SOU 2017:48, att utredningen är tydlig med att nationella riktlinjer bör vara vägledande, inte obligatoriska eller bindande.

– SLS delar utredningens uppfattning om att den statliga styrningen behöver bli mer övergripande och att staten och landstingen behöver samråda om olika insatser för en kunskapsbaserad och jämlik vård, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Men anser att det behöver uttryckas tydligare i förslagen och rekommendationerna att professionerna ska involveras i detta arbete.

Läkaresällskapet har synpunkter på begreppet kunskapsstyrning som är obsolet och inte bör användas i det här sammanhanget.

– Uttrycket ger ett felaktigt intryck av att kunskap skulle gå att ”styra”, säger Stefan Lindgren. Kunskap betecknar en praktisk förmåga att äga och tillämpa viss information och är något man tillägnar sig genom utbildning och erfarenhet. Kravet på kunskap brukar sammanfattas med att hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Särskilt positivt, enligt Läkaresällskapet, är förslaget i hälso- och sjukvårdslagen om att hälso- och sjukvårdspersonal ska ha goda förutsättningar att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och att detta ska säkerställas av verksamhetschefen. Det tydliggör att professionerna måste få nödvändig fortbildning.

SLS avstyrker utredningens förslag att upphäva lagen om läkemedelskommittéer. Skälet är att strikt jävspolicy och kravet på att kommittéerna måste vara oberoende är en förutsättning för valida, evidensbaserade behandlingsrekommendationer. Läkemedelskommittéerna är verksamma inom ett område med stark påverkan från externa intressenter i form av läkemedelsindustrier och lobbygrupper som är lokalt, nationellt och globalt verksamma.

- Genom sitt oberoende kan läkemedelskommittéerna erbjuda en balanserad bild som stöd till förskrivare och verksamhet, säger Stefan Lindgren.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.