Skip to main content

Läkarens roll i hälsofrämjande arbete, en starkare första linjens sjukvård, samverkan samt digitala utmaningar i vården – Läkaresällskapet debatterar på Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2017 14:05 CEST

Vilka utmaningar och möjligheter står hälso- och sjukvården inför? Svenska Läkaresällskapet är på plats under årets Almedalsvecka och arrangerar program kring några av vårdens viktigaste frågor. Välkommen den 4-5 juli till Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1, Visby.

– Vi deltar i Almedalen eftersom många beslutsfattare och opinionsbildare är där och vi vill diskutera de frågor vi ser som viktigast just nu, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Vi arrangerar fem programpunkter inom områden där vi kan bidra med expertkunskaper inför framtida utveckling, förändringar och beslut.

PROGRAM

Tisdag den 4 juli

kl. 9-10: Läkares roll i hälsofrämjande patientarbete och professionens policyskapande ansvar
Hälso- och sjukvården och hela samhället befinner sig i ett paradigmskifte. Fokus förskjuts från riktade insatser för att identifiera och behandla akuta yttringar av sjukdom, till att även arbeta samlat och strategiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Vem ska leda det arbetet, och hur ser vi på läkares roll i det hälsofrämjande patientarbetet och professionens policyskapande ansvar i ett befolkningsperspektiv?

Medverkande:Anna Kiessling, Projektledare, Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, Hans Karlsson, Direktör, SKL, Margareta Kristenson, Kommissionen för jämlik hälsa, Anna Bessö, Avdelningschef för kunskapsstöd, Folkhälsomyndigheten, Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen.

kl 11-12: Samverkan i vården  förutsättningar och förbättringsarbete. Vad krävs i vården, på olika nivåer, för fungerande teamsamverkan och förbättringsarbete?

Medverkande:Helle Wijk, Docent, Göteborgs universitet, Svensk sjuksköterskeförening, Elisabeth Franson, Hälso-o sjukvårdsdirektör, Landstinget Dalarna, Torie Palm Ernsäter, sakkunnig, Svensk sjuksköterskeförening, Stefan Lindgren, Ordförande, Svenska Läkaresällskapet, Anna Ehrenberg, Professor, Högskolan Dalarna, Svensk sjuksköterskeförening.

Onsdag den 5 juli 

kl. 9-10: Hur kan första linjens sjukvård stärkas? 
Hur kan både befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård och behovet av kontinuitet och samordning för patienter med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd tillgodoses på ett resurseffektivt sätt?

Medverkande: Lars Borgquist, Ordförande SLS arbetsgrupp för en förstärkt första linjens sjukvård, Svenska Läkaresällskapet, Anna Nergårdh, Regeringens nationella utredare, Hanna Åsberg, Ordförande, Svensk förening för allmänmedicin, Elin Karlsson, 2:e vice ordförande, Sjukhusläkarna, Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet, Emma Spak, Samordnare för nära vård, SKL.

kl. 11-12: Det digitala mötet  möjligheter och utmaningar
E-hälsa kan, om det införs genomtänkt, ge effektivare och mindre kostsam vård, men det saknas bredare utvärdering av kostnadseffektivitet och säkerhet i svensk hälso- och sjukvård. Ersättningsmodeller av idag används för att ersätta morgondagens vård. Hur får vi bättre styrning i rätt tid?

Medverkande: Susanne Bergenbrant Glas, Ledamot SLS kommitté för eHälsa, Svenska Läkaresällskapet, Margareta Danelius, Chefläkare, Capio Online, Marie Morell, Oppositionsråd (M), Region Östergötland, Henrik Kangro, chefläkare, Min doktor, Peter Graf, VD, TioHundra AB, Mikael Hoffmann, Ordförande SLS kommitté för läkemedelsfrågor, Svenska Läkaresällskapet.

kl. 12-13: Behövs en ny läkemedelsvision?
Behandling med läkemedel är en av de vanligaste åtgärderna inom vården. Vad innebär en effektiv och säker läkemedelsanvändning?

Medverkande: Mikael Hoffmann, SLS kommitté för läkemedelsfrågor, chef för stiftelsen NEPI, Svenska Läkaresällskapet, Anders Blanck, VD, LIF, Marie Steen, Styrelseledamot, ILCO/Funktionsrätt, Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten, Representant, Läkemedelsverket, Dag Larsson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, SKL, Representant, Läkarförbundet

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.