Skip to main content

Rörledning räddar ålen

Nyhet   •   Okt 23, 2012 10:56 CEST

De flesta ålar överlever kylvattenhanteringen vid Ringhals kärnkraftverk. Det visar en sammanställning av de svenska kärnkraftverkens påverkan på fiskbestånden, som SLU-forskaren Andreas Bryhn vid institution för akvatiska resurser har gjort.

Reaktorerna i de tre svenska kärnkraftverken Ringhals, Oskarshamn och Forsmark kyls av sammanlagt 415 kubikmeter kylvatten per sekund. Kylvattnet tas från närliggande havsområden och många ålar och andra fiskar följer med vattnet in till kärnkraftverken.
– Vattnet silas från oönskat material innan det går in i själva kylsystemet. I Ringhals finns det en uppsamlingsbassäng med en rörledning i anslutning till silstationerna. Via röret kan ål och annan fisk komma ut till havet igen, säger Andreas Bryhn.

Undersökningar visar att framför allt ål i hög utsträckning överlever tiden i uppsamlingsbassängen och återförseln till havet.
– Vi har sett att uppskattningsvis 86 procent av ålarna överlever passagen tillbaka till havet, säger Andreas Bryhn.

De allra minsta ålarna, glasålarna, passerar däremot silarna och följer med kylvattnet genom hela kylprocessen. För dem ligger överlevnaden på omkring 90 procent jämfört med andra glasålar.
– I dagsläget är det bara Ringhals som har en uppsamlingsbassäng med en rörledning tillbaka till havet. Om Forsmarks kärnkraftverk skulle ha en liknande konstruktion skulle fler än 1000 ålar kunna återföras till Bottenhavet varje år, säger Andreas Bryhn.

Ingen motsvarande beräkning för Oskarshamns kärnkraftverk finns i dagsläget. Den internationella naturvårdsunionen (IUCN) har rödlistat ålen som akut hotad.

Kontakt: Andreas Bryhn, 010-478 41 52, andreas.bryhn@slu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy