Skip to main content

ArtDatabankens naturvårdspris till entusiast med spindelnät

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2017 11:50 CEST

Kajsa Mellbrand får Artdatabankens naturvårdspris 2017. Foto: Mikael Wallerstedt.

ArtDatabankens Naturvårdspris 2017 går till Kajsa Mellbrand som har lyft intresset för spindlar. En folkbildande gärning som också har bidragit till att förbättra könskvoten bland skaran av småkrypsentusiaster.

Naturvårdspriset delas ut idag, den 5 april, vid en ceremoni på SLU i Uppsala. Kajsa gör en enastående insats för att sprida kunskap om småkryp och natur.

Juryns motivering: För ett imponerande, öppet och välkomnande nätverksbyggande och spridande av spindelkunskap. Genom entusiasm, genuint intresse och värme lockar Kajsa Mellbrand såväl nyfikna, artkunniga som spindelfobiker att lära sig mer om spindlarnas fantastiska liv, beteenden och artrikedom. Genom ”Spindelnätet” och sitt inkluderande sätt har hon starkt bidragit till att locka nya grupper av småkrypsentusiaster. Kajsa berättar outtröttligt allt om spindlar och dess leverne och får nyfikenheten att växa till en större kunskap och respekt för vår natur.

Kajsa Mellbrand är biolog från Skåne som jobbar på Länsstyrelsen Gotland. Just spindlar har alltid intresserat henne. Som forskare studerade hon spindlars roll i strandekosystem. Kajsa upptäckte då att det inte finns så många spindelkunniga i Sverige. När intressegrupper på nätet tog fart på 2010-talet var det många bland insektsfolket som tyckte att det var svårt att förstå hur man kunde tycka att det var roligt att titta på småkryp som har fler än sex ben. Med tiden fick Kajsa allt mer förfrågningar och för att samordna detta skapade hon facebookgruppen ”Spindelnätet” och så småningom en kompletterande hemsida. Facebookgruppen har nästan 3700 medlemmar och växer stadigt.

– Jag tycker att det är speciellt roligt att Kajsa har fått ett stort antal tjejer intresserade av dessa djur. Traditionellt har artentusiaster varit män men nu kommer kvinnorna på bred front; inom fågelskådning, insekter och nu spindlar, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

För Kajsa är inga frågor för dumma. Är det en nybörjare passar hon på att flika in lite ekologi och roliga fakta. Lite speciellt är att spindelfobikerna har hittat dit också, fast då i terapeutiskt avseende.

I sommar blir det ett upprop att leta efter rödlistade hoppspindlar. Det sker inom Faunaväkteriet småkryp, ett övervakningsprojekt som Sveriges entomologiska förening driver, och som Kajsa samordnar. Det finns mycket att upptäcka eftersom kunskapsbristen är stor. Samtidigt släpper ArtDatabanken en ny digital nyckel för enkel artbestämning av hoppspindlar. Kajsa är förhoppningsfull att det blir fler faunaväktare som liksom hon tycker att spindlar är karismatiska och söta.

– ”För vem kan motstå en hoppspindel: små, luddiga och med stora mörka ögon!”, säger Kajsa Mellbrand.

Kontakt

Susanne Lundmark, Chef program kommunikation, ArtDatabanken SLU, tel. 018-67 26 86, mobil 072-546 42 80, susanne.lundmark@slu.se (Använd denna kontakt under konferensdagen den 5 april)

Lena Sundin Rådström, chef, ArtDatabanken SLU, tel. 018-67 27 30, mobil 070-385 59 49, lena.sundin.radstrom@slu.se (nås via Susanne Lundmark under dagen då priset delas ut 5 april)

Johan Samuelsson, kommunikatör, ArtDatabanken SLU, tel. 018-67 34 09, mobil 070-679 34 09, johan.samuelsson@slu.se (kontakta i första hand Susanne Lundmark under dagen då priset delas ut 5 april)

ArtDatabanken, SLU Box 7007750 07 Uppsala

Hemsida: www.slu.se/artdatabanken

Mer att läsa:

Se mer information om pristagaren i nyhet på ArtDatabankens hemsida.

Pressbilder på pristagaren finns att hämta här efter prisutdelningen.

ArtDatabankens naturvårdspris delas varje år ut till person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. Vinnaren utses av en jury bestående av ArtDatabankens styrgrupp och prisutdelningen sker på Flora- och faunavårdskonferensen i Uppsala. ArtDatabanken, som är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper, är en centrumbildning inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Faunaväkteriet är en nationell ideell verksamhet som övervakar rödlistade samt regionalt och nationellt intressanta djurarter. Syftet med verksamheten är att bidra till bevarandearbetet och öka kunskap om arter genom att samla in grundläggande uppgifter om deras förekomst och trender i populationsstorlek. Verksamheten består av kortsiktiga och utåtriktade kampanjer samt av långsiktig uppföljning av konkreta populationer och lokaler. ArtDatabanken är nationell koordinator och driver olika övervakningsprojekt tillsammans med bland annat Naturskyddsföreningen och Sveriges Entomologiska Förening. Alla fynd rapporteras i Artportalen.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.