Skip to main content

Bli en fena på fiskarter med sommarens smartaste app!

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 11:37 CEST

Sportfiskarna släpper i samarbete med Svenska artprojektet och Nationalnyckeln en app med alla fiskarter från svenska sötvatten. Med appen Fisknyckeln kan du lära dig hur fiskarna lever och ser ut och få hjälp att ta reda på vad du fått på kroken i sommar.

‒ Vi har märkt att kunskapen är dålig om fiskar och livet under ytan. Det finns alltså ett stort behov av appen. Med appen i telefonen har du alltid ett eget fisklexikon tillgängligt, säger Joel Norlin från Sportfiskarna.

Fisknyckeln innehåller detaljerade beskrivningar av drygt 50 fiskarter som påträffats i svenska sötvatten. Med en funktion kan du genom att svara på frågor om fiskens utseende få hjälp att identifiera vilken fisk du fått på kroken. Fisknyckeln har utvecklats i samarbete mellan experter från Sportfiskarna och ArtDatabanken, SLU. Alla artbilderna i appen kommer från nationalnyckelvolymen om fiskar.

‒ Fisknyckeln är både för proffs och amatörer. Även till exempel vana sportfiskare som jag själv kan lära sig nya saker om både vanliga och ovanliga fiskar. För nybörjaren passar appen perfekt när det nappar nya arter i sommar, menar Joel Norlin.

Att kunskapen om fiskarter är dålig märks tydligt enligt Sportfiskarna. För några år sedan gjorde Sportfiskarna en studie där man lät barn och ungdomar försöka identifiera vanliga fiskarter som mört och öring. Resultaten var nedslående, däremot var de ungdomar som deltog i studien bra på att känna igen vanliga fåglar och växter.

‒ Livet under ytan är dolt och hamnar nog kanske ibland i skymundan i skolundervisningen. Samtidigt är hoten idag många mot vattenmiljöerna. Vi tror att grunden för att vilja värna om livet under ytan är att först lära känna det, säger Joel Norlin.

Samtidigt är fiske en av Sveriges populäraste fritidsysselsättningar. I sommar kommer hundratusentals svenskar att fiska på semestern och många barn och ungdomar får sitt livs första napp.

‒ Att prova på fiske är det bästa sättet att väcka intresse för livet under ytan. Appen är ett bra komplement för alla vetgiriga semesterfiskare i sommar, avslutar Joel Norlin.

Fisknyckeln finns tillgänglig från 25/6 via Appstore och Google play. Till och med sista juli är appen gratis att ladda ner.

 

Kontaktperson Sportfiskarna
Joel Norlin, 070-335 27 00, joel@sportfiskarna.se

Kontaktperson ArtDatabanken, SLU
Anette Håkans, 072-33 39 18, anette.hakans@slu.se

Fler högupplösta bilder för press finns här: http://www.nationalnyckeln.se/press
Användarnamn: Press
Lösenord: Fisknyckeln1 

Fakta

ArtDatabanken är ett nationellt centrum för kunskap om Sveriges vilda växter, svampar och djur som bland annat tar fram den nationella rödlistan, en bedömning av vilka arter som löper risk att helt försvinna ur landet. ArtDatabanken driver även regeringsuppdraget Svenska artprojektet där även Nationalnyckeln ingår. ArtDatabanken är en del av Sveriges lantbruksuniversitet.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.