Skip to main content

Ett svagt lingonår

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 10:01 CEST

Det ser ut att bli ont om lingon i år. SLU:s prognos visar på klart sämre tillgång i alla landsdelar jämfört med ett normalår. 

Årets lingonprognos pekar på en relativt sett mycket svag tillgång i Norrland, där norra Norrland sticker ut med endast 35 procent av medelvärdet för perioden 2003–2012. Även i södra Norrland tycks det bli mindre än hälften så många lingon som ett normalår. I Svea- och Götaland visar prognosen på svag tillgång på lingon, med ca 60 respektive 70 procent av medelvärdet. Prognosen baseras som vanligt på uppgifter från Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker.

Bärtätheten varierar mycket och generellt sett är den mycket större i Norrlands och Svealands lingonskogar än i Götalands. Sett till antalet bär per kvadratmeter, så blir det ändå dubbelt så många lingon i Norrland än i Götaland och i Svealand fyra gånger så många som i Götaland. Det finns också indikationer på att tillgången på lingon blir riktigt god i Värmland och Dalarna.

– Orsaken till den svaga tillgången på lingon i Götaland kan delvis förklaras med att lingonriset i viss utsträckning har drabbats av samma vinterskador som blåbärsriset. Längre norrut har vi dock ingen bra förklaring, säger Ola Langvall, vid Asa försökspark, som ansvarar för bärobservationerna vid SLU:s skogliga försöksparker.

Mängden bär i skogarna påverkas av vädret och andra händelser under ett helt år, från det att blomanlagen bildas på sommaren tills de mognar nästa sommar. Därför är det svårt att avgöra vilka vädersituationer eller andra händelser som leder till sådan här missväxt.

Om årets blåbärstillgång

SLU:s prognos för årets blåbärsskörd som presenterades i början av juli, pekade på ett mycket gott år i Norrland och Svealand, men något under normal – men mycket varierande - tillgång på blåbär i Götaland. Med mer tillgänglig information konstaterar SLU nu att prognosen har stämt bra. Nya beräkningar med information från fler provytor ger bärmängder helt i nivå med prognosen i alla landsdelarna.

Enligt Ola Langvall varierar dock storleken på blåbären mer än normalt:

– Särskilt i Svealand har blåbären blivit väldigt små på grund av den torra sommaren. Där behöver man plocka åtminstone dubbelt så många bär för att få ihop ett kilo och då kan det bli jobbigt att plocka.

Även om lingonen redan börjat mogna på sina håll, kan man med fördel fortfarande gå ut och plocka blåbär, särskilt i de trakter där det finns gott om dem och de är stora nog!

Kontakt

Ola Langvall, försöksledare, Enheten för skoglig fältforskning, SLU i Asa.
Telefon: 0472 - 26 31 80.

Göran Kempe, försöksledare, Riksskogstaxeringen, SLU i Umeå.
Telefon: 090 - 786 82 98.

Arbetet med bärprognoser är en del av program Skog inom SLU:s miljöanalys.

 

 


 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.