Skip to main content

Forskare och företagare diskuterar ekologisk mat

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 11:07 CEST

Den 18-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg ordnas Nordic Organic Conference (NOC). Konferensen är ett gyllene tillfälle för alla som vill få en förståelse för ekologisk mat bortom slagord och brandfacklor. En fråga som diskuteras ur flera aspekter är hur världens matförsörjning ska lösas i en framtid med hotande klimatförändringar och minskande tillgång på billig energi.

NOC är en konferens där forskare, entreprenörer, företagare och lantbrukare träffas för att diskutera hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla delar. Programmet är omfattande med över hundra föredrag i ett trettiotal sessioner och workshops. En av de första talarna på konferensen är Will Steffen som är chef för Climate Change Institute vid Australian National University. Will har sagt så här om konferensen och behovet av att föda världens växande befolkning.

- Hur vi odlar, förädlar, transporterar och konsumerar mat på 2000-talet är en av de kritiska frågorna kring utmaningen att skapa uthållighet. Därför tycker jag att NOC-programmet är fascinerande - särskilt de aspekter som handlar om matproduktion och -konsumtion i ett större sammanhang - och jag är därför glad över att vara en del av programmet, säger Will Steffen.

Ekologiskt lantbruk har kritiserats från flera fronter på sistone, bland annat av Marit Paulsen som i marknadsföringen av sin nya bok lyft fram sitt påstående om att ekologisk produktion inte kan försörja en växande världsbefolkning. Vi bjöd in Marit till konferensen för att hon skulle få chansen att delta i diskussionen om ekologisk produktion och om det allvarliga läget som vi står inför med klimatförändringar, minskande biologisk mångfald, minskande färskvattentillgångar och ökande tryck på kritiska naturresurser. Marit kunde tyvärr inte delta i konferensen.

Läs hela konferensprogrammet på webben nordicorganic.org/Swe
Läs mer om Will Steffen via följande länkar: tinyurl.com/WillS1 och tinyurl.com/WillS2

Ytterligare information: Karin Ullvén, karin.ullven@cul.slu.se, 018-67 16 96

NOC samlokaliseras och samordnas med livsmedelsmässan Interfood (www.interfood.se). För praktiska arrangemang och nordisk programkoordinering svarar Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) vid SLU.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy