Skip to main content

Framtida produktionsmöjligheter inom de gröna näringarna

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 18:18 CET

Framtida produktionsmöjligheter inom de gröna näringarna är temat för årets Jordbruks- och trädgårdskonferens den 3 mars vid SLU i Alnarp.

Dagen inleds av SLU:s rektor, Lisa Sennerby Forsse, med rubriken SLU's bidrag vad gäller framtida produktionsmöjligheter.
Vidare inspirerar följande personer på dagens tema:
Anders Källström VD LRF: LRF's roll vad gäller de framtida produktionsmöjligheterna,
Anders Hildeman, Global Forestry Manager: IKEA Heminredning till lågt pris men inte vilket pris som helst, Fredrik Javensköld, Skånemejerier: Skånemejeriers resa - mot hållbar livsmedelsproduktion och
professor Rune Andersson, SLU:  Framtidens lantbruk står på flera ben.

Under eftermiddagen följer tre sessioner för växtodling, trädgård och animalieproduktion.
Inom Animaliegruppen diskuteras ett hett ämne ”Offentlig marknad som en möjlighet”, läs mer nedan*.
Växtodling fortsätter diskutera den framtida växtodlingen medanTrädgård tar upp möjligheterna inom krukväxt- och plantskolesektorn.

Dagen avslutas med en gemensam session i aulan med Thomas Idermark ”Kommunal upphandling – det möjligas konst” och slutligen en paneldebatt.

Datum: Torsdagen den 3 mars, kl 9-16.30
Plats: Aulan, Alnarpsgården, SLU Alnarp
Arrangörer: Partnerskap Alnarp i samarbete med LRF Skåne.

Kontaktperson: Dave Servin, dave.servin@slu.se, tel: 040-41 52 53, 070-545 30 91.

Välkommen!

 

* Svensk animalieproduktion har stora problem då det gäller konkurrensförmågan gentemot övriga EU-länder. Detta beror bl a på de hårdare svenska djurskyddslagarna. Använder man grisproduktionen som exempel, kräver de svenska djurskyddsföreskrifterna att digivande suggor ska vara lösgående i boxar som är minst 6 m2 . I övriga EU-länder får man däremot hålla suggorna inlåsta i s k fixeringsbås under hela digivningen i boxar som är omkring 4 m2. Detta medför inte enbart skillnader i bygg- och driftskostnader utan resulterar också i stora olikheter i arbetskostnader, då suggor som är lösa i sina boxar också kan gödsla överallt i boxarna. Därför måste det läggas en betydligt större arbetsinsats på att skrapa gödsel i det svenska konceptet.

Att en digivande sugga får gå lös i sin box jämfört med vara inlåst innebär dock en större frihet och en bättre välfärd för djuret och får antas vara betydligt mer tilltalande för konsumenterna. I dagens Sverige verkar emellertid ingen vara villig att betala för denna ”inhysningslyx”. Resultatet av de ojämlika konkurrensvillkoren i förhållande till övriga EU blir att den svenska animalieproduktionen  stadigt minskar p g a för höga produktionskostnader och dålig lönsamhet, samtidigt som importen utifrån ökar. Om inget görs för att vända denna negativa trend befarar många inom branschen att den svenska animalieproduktionen snart är utkonkurrerad.

En möjlighet att vända den negativa spiralen är att öka den inhemska konsumtionen av svenskproducerat kött! Här utgör den offentliga marknaden en intressant potential. Under eftermiddagens animaliesession kommer spelreglerna för offentlig upphandling och möjligheterna för svenska animalieproducenter att konkurrera i detta sammanhang att presenteras, belysas och diskuteras!

Publicerat av Anette Neldestam, kommunikationsansvarig, SLU Alnarp
anette.neldestam@slu.se, 0708-470737

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.