Skip to main content

Insektshjärnan i fokus på toppmöte

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 10:30 CEST

Forskare från hela världen samlas för att diskutera de senaste landvinningarna inom kemisk ekologi. Foto: ICE3

Framstående forskare vid SLU i Alnarp studerar insektshjärnan i detalj för att förstå hur olika sinnesintryck, t ex dofter, styr beteendet hos allvarliga skadegörande och sjukdomsspridande insekter. Ett stort antal forskare från hela världen samlas i nästa vecka i Alnarp för ett tredagars jubileumssymposium där de senaste landvinningarna inom kemisk ekologi kommer att diskuteras.

Symposiet är en del i avslutningen på ett tioårigt forskningsprogram "Insect Chemical Ecology, Ethology and Evolution (IC-E3)". Detta var det enda forskningsområdet inom SLU som fick ta del av Vetenskapsrådets/FORMAS Linnéstöd 2006, med 5 miljoner kronor/år, plus SLU:s motfinansiering om 4 miljoner kronor/år under 10 år.

Under professor Bill Hanssons ledning utvecklades en forskningsmiljö i världsklass. Nu står avdelningen för kemisk ekologi vid SLU i Alnarp på egna ben, med ett omfattande samarbete med forskare vid Max Planck-institutet i Tyskland och med andra forskargrupper runt om i världen.

Idag bedrivs forskning om bland annat myggor, svidknott, äppelvecklare, barkborrar och egyptiskt bomullsfly i forskargruppen.

Intresserade journalister kan erbjudas intervjuer med forskare vid inledningen av konferensen som arbetar med den fruktade suzukii-flugan (ett allvarligt hot mot europeisk odling av frukt och bär), med malariamyggors sätt att hitta sina offer med mera. Ni kan också träffa skåningen Bill Hansson, som byggde upp verksamheten inom kemisk ekologi i Alnarp och som sedan har gjort en internationell kometkarriär.


Program

24 maj kl 9.00: Välkommen!
Professor Bill Hansson, SLU:s rektor Peter Högberg och prodekan Lena Ekelund Axelson, fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap hälsar välkomna. Efter välkomsthälsningen finns möjlighet till intervjuer med både dessa talare och forskare.

24-26 maj: Konferensen fortsätter med vetenskapliga föredrag och presentationer.

Se hela programmet här

Var?

Crafoordsalen, Alnarp (punkt nr 6 på kartan)

Karta över Alnarp

Vägbeskrivning


Länkar

Hemsida ICE3

Vetenskapsrådet om Linnémiljöer

Om Suzukiiflugan


Kontakter

Fredrik Schlyter: fredrik.schlyter@slu.se 0708-735333

Mattias Larsson: mattias.larsson@slu.se 0732-445388

Peter Witzgall: peter.witzgall@slu.se 040-415307

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp,
Institutionen för Växtskyddsbiologi, avd för Kemisk Ekologi, ICE3

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.