Skip to main content

Invigning av VHC

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 15:31 CEST

VHC knyter samman utbildning, forskning och klinisk verksamhet och är en av världens mest moderna anläggningar inom sitt område. ”För djurens, miljöns och människans framtid” är parollen. Ett exempel på det är det välutrustade och mycket avancerade Universitetsdjursjukhuset som togs i bruk strax innan sommaren och som ger service dygnet runt och året runt för sällskapsdjur, hästar och lantbrukets djur.

Universitetsdjursjukhusdirektör Henrik Ericsson belyser i sitt tal UDS roll i det unika samlingscentrum för forskning, utbildning och djurvård i världsklass som VHC är.
– UDS fyller en rad viktiga funktioner. UDS är en förutsättning för att vi ska ha en högkvalitativ
veterinärutbildning och en stark klinisk patientnära forskningsverksamhet. Vi skapar samhällsnytta ävenutanför universitetet genom att vara remissinstans och källa till expertis. Vi har ett starkt kundfokus ochkan erbjuda djuren högkvalitativ vård med specialistkompetens som inom en rad områden tillhör den främsta i Europa.

Den andra verksamheten i VHC är fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap där Karin
Östensson är dekan.
– VHC rymmer fantastiska möjligheter när nu hela den Uppsala-baserade delen av VH-fakulteten får
samlas här tillsammans med djursjukhuset, säger Karin Östensson.
– Utbildning, forskning och djursjukvård under samma tak. Här samlas också all kompetens och
infrastruktur som vi vill ska bli en nationell resurs även för andra forskare inom många olika områden.
Med ”Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur” som invigdes 2012 och nu VHC har vi en
grundläggande modern infrastruktur som gör oss bättre rustade för att SLU:s VH-område ska kunna ta det nationella ansvar vi har – för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, fortsätter Karin Östensson.

Efter inledande tal av rektor Lisa Sennerby Forsse och därpå följande trumpetfanfar är det så dags för
landsbygdsminister Eskil Erlandsson att avtäcka den mässingsplakett som kommer att placeras innanför entrén till minne av invigningen. Eskil Erlandsson gratulerar de studenter som får möjlighet att börja plugga i VHC. SLU har bidragit med mycket kunskap till det omgivande samhället genom åren och nu får universitetet ännu bättre förutsättningar för forskning och utbildning, avslutar Eskil Erlandsson.

Därefter går deltagarna en rundvandring i det 53 000 m² stora byggnadskomplexet.

Presskontakt: Göran Dalin
Tel: 0705-47 10 84
E-post: goran.dalin@slu.se

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.
UDS: UDS - där forskning, erfarenhet, spetskompetens och engagemang samverkar för att ge ditt djur den bästa tänkbara omvårdnaden.

Bifogade filer

PDF-dokument