Skip to main content

Kvalitet, hälsa och ekologisk mat – nya rön från forskningen – seminarium 29 februari

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2012 11:20 CET

I diskussioner om ekologisk mat kommer man snabbt in på frågan om det är mer hälsosamt att äta ekologiskt. Frågan är intressant ur ett vetenskapligt perspektiv. Därför har vi bjudit in fem forskare och två myndighetspersoner för att reda ut var forskningen står när det gäller kvalitet och hälsoeffekter av ekologiska livsmedel.

– Jag är mycket nöjd med att vi har fått ihop ett program som handlar både om konkreta frågor som näringsinnehåll, bekämpningsmedelseffekter och om den större frågan hur vi definierar begreppet hälsa, säger Axel Mie forskare vid Karolinska Institutet.

Machteld Huber forskar om kvalitet och hälsoeffekter av ekologisk mat vid holländska Louis Bolkinstitutet. Hon kommer till seminariet och kommer ifrågasätta att den 60 år gamla WHO-definitionen ser hälsa som ett tillstånd av ”fullständigt fysisk, mentalt och socialt välmående”. Hon menar att med denna definition kommer de flesta av oss att betraktas som icke-friska under största delen av tiden.

Machteld föreslår att man istället ska fokusera på människans anpassningsförmåga och självreglering inför sociala, fysiska och känslomässiga utmaningar. Hon drar även paralleller mellan sin syn på hälsa, och hur miljöforskare beskriver jordens hälsa som ett komplext systems förmåga att upprätthålla en stabil miljö.

– Man kommer inte ifrån att frånvaron av bekämpningsmedel är ett starkt argument för ekologisk mat, men kanske främst för de som arbetar i odlingen, säger Axel Mie.

Syntetiska bekämpningsmedel är inte tillåtna i ekologisk produktion, det är en tydlig skillnad i gentemot konventionell produktion. Tidigare har man varit bekymrad för direkta gifteffekter på människor och djur, men nya rön visar att kemiska ämnen också påverkar oss i ytterst små doser på hormonell nivå och under utvecklingen av nervsystemet.

Helle Raun Andersen från Danmark kommer att presentera resultat från en färsk studie som kopplar ihop bekämpningsmedel och viktproblem hos barn. Gravida mödrar som arbetade i växthusodlingar exponerades i sitt arbete för bekämpningsmedel med hormonstörande effekter. Studien visar tydlig påverkan på deras barns vikt och andel kroppsfett.

Om innehållet kontakta Axel Mie, axel.mie@ki.se, 08-616 3952, 0730-949 378

Anmäl gärna deltagande i förväg till Pelle Fredriksson, pelle.fredriksson@slu.se, 070-635 2086. Det är trångt på seminariet och vi har endast åtta lediga pressplatser, lunch ingår inte. 

Seminariet arrangeras av EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid SLU tillsammans med Ekologiskt Forum

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Bifogade filer

Word-dokument