Skip to main content

Ny avhandling ger hopp om botemedel mot almsjuka

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 13:32 CET

Almsjuka orsakas av Ophiostoma-svampar, men alla almar verkar inte vara lika mottagliga för sjukdomen. I en ny avhandling från SLU har Kathrin Blumenstein undersökt om en grupp av naturligt förekommande symbiotiska svampar i bark och ved hos alm, kan skydda almar mot almsjukan.

I almar (Ulmus spp.) och andra skogsträd lever ett stort antal bakterier och svampar, så kallade endofyter, som inte orsakar synliga symptom men som kan påverka trädens försvar mot skadegörare. Sambandet mellan förekomsten av endofytsvampar och motståndskraft mot almsjukan har dock hittills varit obekant

– Mitt första mål med avhandlingen var att jämföra endofytsamhällen i almar med låg respektive hög känslighet för almsjukan och att hitta samband mellan endofytsvampars mångfald och frekvens och trädens känslighet mot almsjukan, säger Kathrin Blumenstein vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp.

Det andra målet var att undersöka om det fanns mekanismer hos endofytsvampar som kan utnyttjas för att bekämpa almsjukesvampen.

Blumenstein isolerade endofytstammar från almlöv, -bark och -xylem med olika känslighet för almsjuka.

– Jag profilerade sedan stammarna utifrån hur dessa kan konkurrera om näring med almsjuksvampen. Det visade sig att vissa stammar kunde utnyttja näringssubstratet effektivare än almsjukesvampen

Unga almar behandlades sedan med lovande endofytstammar för att testa om de kunde ha en skyddande effekt mot almsjuka.

– Den förebyggande behandlingen skyddade mot sjukdomen, men effekten var inte stabil över tiden. Jag upptäckte också att vissa endofytstammar utsöndrar kemikalier som hindrar almsjukesvampens tillväxt. Det återstår att identifiera de enskilda föreningarna i svampextrakten. Det kan vara möjligt att utveckla nya biologiska bekämpningsmetoder genom att använda flera endofytstammar för att uppnå synergieffekter.

Kathrin Blumenstein försvarar sin avhandling "Endophytic fungi in elms: implications for the integrated management of Dutch elm disease" den 17 december klockan 10:00 i Crafoordsalen, SLU Alnarp.

Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3096

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.