Skip to main content

Ny bok om odlandets villkor i ett avlångt land i norr

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2015 07:50 CET

En lärobok om odling, med bredd och djup, för yrkesliv och allmänbildning. En bok som blickar både bakåt och framåt i tiden. Detta var målet när Håkan Fogelfors från SLU för tre år sedan tog på sig att vara huvudredaktör för boken ”Vår mat”. Nu är han klar.

År 1934 utkom läroboken Jordbrukslära, som under olika titlar har följts av ett flertal utgåvor – senast 2001 med titeln Växtproduktion i jordbruket. De olika versionerna har varit tydligt präglade av sin samtid. I den första utgåvan skriver t.ex. huvudredaktören att boken tillägnas "alla dem, som i ett framgångsrikt jordbruk ser en av hörnpelarna för vårt lands välstånd och lycka". Formuleringen speglar jordbrukets stora betydelse i Sverige under första hälften av 1900-talet, för både sysselsättning och livsmedelsförsörjning. Idag arbetar långt färre med yrkesmässig odling, men hobbyodlarna är desto fler och matfrågor debatteras flitigt.

När den senaste upplagan av boken var slutsåld för några år sedan stod det klart att det behövdes en ny svensk lärobok. Håkan Fogelfors, som då var nypensionerad statsagronom vid Sveriges lantbruksuniversitet, kom att bli den som rodde projektet iland – ett ideellt arbete under tuffa förhållanden.

– Jag erbjöd mig att "inrama" läroboken med ett helhetsgrepp på svenskt jord- och trädgårdsbruk, säger Håkan Fogelfors. Jag ville ge en historisk tillbakablick och beskriva förutsättningar i en global värld, klimatfrågor, hållbarhet och framtidsutsikter. Allt för att ge en bredare läsekrets insyn och ökad förståelse för behovet av ett svenskt jordbruk. Detta medförde att sidantalet ökade med ca 30 procent och det tog sin tid!

Förlaget Studentlitteratur nappade på detta. Som huvudredaktör har Håkan Fogelfors arbetat med boken i nära tre år och nu finns den i tryck: Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor.

I boken finns grundläggande och fördjupande avsnitt om klimat, marklära, biologi, växtnäring, växtskydd, miljö, växtförädling samt odling av enskilda åker- och trädgårdsgrödor. Det agrarhistoriska perspektivet på dagens utmaningar inleder boken och utgör klangbotten för den följande texten. Boken ger ökad kunskap kring svensk jordbruksproduktion och hur den och våra matvanor påverkar såväl jordbrukslandskap som klimat och gemensamma resurser.

Boken är inte bara avsedd som fördjupningslitteratur vid naturbruksgymnasier och som läromedel på grundnivå vid universitet och högskolor, utan är även avsedd att ge konsumenter ökad kunskap om svenskt jordbruk.

– Jag är verkligen glad att det återigen finns en odlingslärobok som är anpassad till de naturgivna förutsättningar vi har här i norr, säger Håkan Fogelfors. Någon relevant litteratur på engelska går det knappast att få tag på.

Boken omfattar 15 kapitel och ca 600 sidor och är illustrerad av Agr. Lic. Fredrik Stendahl. Bild- och illustrationsmaterialet har fått stor pedagogisk plats i boken i förhållande till tidigare utgåvor. Håkan Fogelfors har varit huvudredaktör och delförfattare. Bland medförfattarna finns ett tjugotal av Sveriges främsta jordbruksexperter, flertalet verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet. Nyutgåvan har möjliggjorts genom finansiering från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Kungliga Patriotiska Sällskapet samt olika företag och privata sponsorer.

Kontaktperson
Håkan Fogelfors, huvudredaktör
Statsagronom emeritus och f.d. forskare och lärare inom områdena växtodling, miljö- och naturvård vid Sveriges lantbruksuniversitet
070-344 39 80, hakan.fogelfors@slu.se

Mer om boken
Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor (2015). Studentlitteratur, ISBN:9789144092805

Enstaka exemplar kan köpas via bokhandeln. För frågor om recensionsexemplar eller inköp av flera exemplar, kontakta förlaget:
Jens Fredholm, Studentlitteratur
046-31 21 58 eller 076-538 21 58, jens.fredholm@studentlitteratur.se

Info hos Studentlitteratur
https://www.studentlitteratur.se/#9789144092805/Vår+mat

Huvudredaktör: Håkan Fogelfors. Författare: Annica Andersson (stråsädeskvalitet), Johan Ascard (grönsaker), Göran Bergkvist (stråsäd, odlingssystem), Desirée Börjesdotter (oljeväxter, sockerbetor), Georg Carlsson (växtfysiologi, trindsäd), Sigrun Dahlin (mark), Henrik Eckersten (klimat), Jan Eriksson (mark), Håkan Fogelfors (odlingshistoria, klimat, miljö, nischgrödor, växtskydd, odlingssystem, allmän växtodling), Ingemar Fries (pollinationsbiologi), Göran Gustafsson (växtskydd), Anne-Maj Gustavsson (vall), Magnus Halling (vall, majs), Margareta Hansson (agroekologi), Kerstin Huss-Danell (växtfysiologi, trindsäd), Sigurd Håkansson (beståndsekologi), Jan Lagerlöf (markbiologi), Jannie Lundin Hagman (potatis), Nilla Nilsdotter-Linde (vall), Paula Persson (växtskydd), Sara Ragnarsson (frilandsgrönsaker), Birgitta Svensson (frukt och bärodling), Inger Åhman (växtförädling).

Pressbilder (Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Källa ska anges.)

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.