Skip to main content

Ny vicerektor vid SLU

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 08:00 CET

Den 21 mars tillträder Erik Fahlbeck som ny vicerektor för samverkan vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Erik Fahlbeck är i dag departementsråd och analyschef vid näringsdepartementet och har också en bakgrund som lektor och prodekan på SLU.

Som så kallat sektorsuniversitet har SLU en lång tradition av att samverka med näringsliv och samhälle för att se till att den kunskap som tas fram vid universitetet kommer till nytta. SLU:s nye vicerektor har uppdraget att ytterligare utveckla detta.

­– Rekryteringen av Erik Fahlbeck innebär att vi ytterligare kan utveckla vårt arbete med att bidra till den gröna sektorns utveckling. Erik har en gedigen erfarenhet av SLU:s frågor och politikområden och är insatt i de gröna näringarnas utmaningar, säger Peter Högberg, rektor vid SLU.

– SLU:s verksamhet har länge haft en mycket stor betydelse för en rad centrala frågor. För att fortsätta att utveckla Sverige som en framgångsrik kunskapsnation är olika former av samverkan och samarbete allt viktigare. SLU:s samverkan med resten av det svenska samhället är därför en mycket angelägen fråga, inom i stort sett alla SLU:s verksamhetsområden. Med den bakgrund jag har framstår dock en utvecklad samverkan inom jordbruks- och livsmedelsområdet som särskilt angelägen just nu, inte minst i ljuset av regeringens pågående arbete med Livsmedelsstrategi, säger Erik Fahlbeck.

Erik Fahlbeck är ekonomagronom och har även disputerat vid SLU. Sedan 2010 är han departementsråd och analyschef vid Näringsdepartementet. Dessförinnan har han bland annat arbetat som lektor i jordbrukssektorns ekonomi vid SLU, analytiker vid Jordbruksverket och som analyschef på förutvarande Jordbruksdepartementet. Åren 2007–2009 var han prodekan vid SLU:s dåvarande NL-fakultet, med ansvar för utbildningsfrågor och näringslivskontakter. Han har även varit sekreterare i statliga utredningar och har haft flera uppdrag inom OECD.

Kontakt Erik Fahlbeck: Tel 076-765 20 76

Bildtext: Erik Fahlbeck, ny vicerektor vid SLU. (Foto: Näringsdepartementet)

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.