Skip to main content

Nya professorer föreläser – från lustgas till atletiska hästar PÅMINNELSE

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 10:00 CET

Lars Hennig är en av de fyra nya professorer som har rekryterats till SLU från utländska lärosäten. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Vid SLU i Uppsala installeras i år sexton nya professorer. De föreläser på Loftet på Ultuna den 15 och 16 mars 2011.

Ämnena rör både smått och stort. Sara Hallin berättar exempelvis om sitt arbete med markorganismer som kan minska avgången av den kraftfulla växthusgasen lustgas, medan Lars Roepstorff berättar om forskning som kan minska skaderiskerna för högpresterande tävlingshästar.

Fyra av de sexton professorerna har rekryterats från utländska lärosäten.

Läs mer om, och kom och lyssna på de nya professorerna när de berättar om sin spännande forskning!

Här följer programpunkterna:

Torsdag 15 mars – nya professorer vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap

 • 09.00 Genetics and epigenetics of seed development; Claudia Köhler, professor i molekylär cellbiologi
 • 09.30 Epigenetics – making genomes function; Lars Hennig, professor i genetik
 • 10.30 Suicide and self-eating: how plants resist pathogen attack; Daniel Hofius, professor i molekylära växt/skadegörar-interaktioner
 • 11.00 Varför blir potatis giftig ibland?; Folke Sitbon, professor i växtfysiologi
 • 11.30 Vård av markorganismer för hållbar markanvändning; Jan Lagerlöf, professor i ekologi och miljövård
 • 13.30 Organiska restprodukter från samhället – risk eller resurs i jordbruket?; Mikael Pell, professor i mikrobiologi
 • 14.00 Markens mikrober får jorden att snurra; Sara Hallin, professor i markmikrobiologi
 • 14.30 Jäst, mossa och alger i forskningens tjänst; Hans Ronne, professor i mikrobiell metabolism
 • 15.15 Landskapsarkitektur – en miljögestaltande disciplin; Rolf Johansson, professor i landskapsarkitektur
 • 15.45 Helhet och sammanhang – tvärvetenskaplig forskning för framtida produktionssystem; Lennart Salomonsson, professor i växtodlingslära

Fredag 16 mars – nya professorer vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

 • 09.00 Naturligt beteende och beteendebehov; Lena Lidfors, professor i etologi
 • 09.30 Hästen är en fantastisk atlet; Lars Roepstorff, professor i hästens funktionella anatomi
 • 10.30 Diseases at the human–animal interface: New challenges in a changing world; Richard Zuerner, professor i veterinärmedicinsk bakteriologi
 • 11.00 Människan är sällan en stor råtta: Läkemedelsomsättning i djur; Johan Gabrielsson, professor i integrativ farmakologi
 • 12.30 Effektiv mjölkproduktion och miljöhänsyn – går det att kombinera?; Jan Bertilsson, professor i husdjurens utfodring och vård
 • 13.00 Svensk svinavel i ett hundraårigt perspektiv; Nils Lundeheim, professor i husdjursförädling

Ingen föranmälan behövs, alla är varmt välkomna till föreläsningarna!

Frågor om arrangemangen:

Gunilla.Angemo@slu.se, 018-67 18 18, och Jenny.Salgeback@slu.se, 018-67 10 74, Akademiska högtider, Ledningskansliet, SLU

Sex nya professorer i Umeå i maj

Senare i vår installeras sex professorer vid SLU i Umeå. Program för installationsföreläsningarna i Umeå kommer senare.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.