Skip to main content

Nytt ekocentrum på SLU

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2010 13:03 CEST

Den 1 juli tillträder Maria Wivstad som föreståndare för EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Centrumets huvuduppgift är att kommunicera vetenskapligt grundad kunskap och synliggöra forskning om ekologisk produktion och konsumtion, till både lantbruksbranch och samhälle.

EPOK bildades formellt i januari 2010 med en första verksamhetsperiod om fem år och i och med att en föreståndare nu tillsatts rullar verksamheten igång på allvar under hösten.

– Diskussionen är livlig och bitvis hetsk om den ekologiska produktionens miljönytta och hållbarhet. Jag hoppas att EPOK ska bidra till en konstruktiv diskussion genom att sprida forskningsbaserad kunskap om ekologisk produktion där man belyser många olika perspektiv, säger Maria Wivstad.

Parallellt med debatten kring ekologisk produktion ökar konsumtionen av ekologiska produkter och har gjort det under en lång rad av år. Enligt lantbrukarnas riksförbund (LRF) har nu 20 procent av Sveriges lantbrukare någon form av ekologisk produktion.

– Efterfrågan på utbildning och kunskap om ekologisk produktion ökar i rask takt. Det behövs både kunskap för att utveckla själva produktionen och för att till exempel bedöma effekter för olika miljömål. EPOK:s uppdrag är att främja utbildning och sammanställa kunskap och jag hoppas att vi ska bidra till att SLU ska vara en balanserad och konstruktiv partner i samhällets strävan mot en uthållig livsmedelsproduktion, säger Maria Vivstad.

Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) avvecklas under 2010 och EPOK kommer att ta över en stor del av det ansvar som CUL har haft.

EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion
vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

EPOK är en nyligen bildat samarbetsorgan för forskare, institutioner och fakulteter vid SLU samt andra universitet och externa intressenter utanför SLU för samverkan, samordning och information om ekologisk produktion och konsumtion.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera