Skip to main content

Padda eller groda? Låt dig guidas av ny app!

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 16:00 CEST

Nu finns Grodguiden, en ny app som uppmärksammar svenska groddjur. Med appen kan du artbestämma groddjur, lyssna på läten och rapportera dina fynd till Artportalen. Grodguiden är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och ArtDatabanken vid SLU.

Hjälp till att hitta groddjur i naturen! Faunaväkteriet, ett ideellt nätverk som övervakar hotade djur, står tillsammans med Naturskyddsföreningen bakom kampanjen Grodans år. Kampanjen består bland annat av appen Grodguiden men även en broschyr med artbestämningsnycklar och information om alla Sveriges groddjur.

I den nya appen Grodguiden kan du läsa mer om grodor, paddor och salamandrar, lyssna på läten, artbestämma våra groddjur med hjälp av nycklar och rapportera in dina groddjursfynd.

Rapporterna från appen går direkt in i Artportalen, som är ett av naturvårdens främsta verktyg för att hålla koll på vilka arter som har setts var. I Artportalen blir rapporterna synliga för andra att se, och kan också användas av forskning, naturvård och miljöövervakning.

Grodguiden går att ladda ner på App Store för iOS (iPhone) och på Google Play för Android. Läs mer på www.slu.se/faunavaktarna/kvack.

Om Faunaväkteriet

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur, där ett nätverk av naturintresserade människor hjälper till att övervaka förekomsten av rödlistade djurarter i Sverige. Nätverket samordnas av ArtDatabanken vid SLU. I år uppmärksammar Faunaväkteriet särskilt de svenska groddjuren. Läs mer på www.slu.se/faunavaktarna.

Kontakt

För mer information om kampanjen Grodans år eller om Faunaväkteriet, kontakta Pavel Bína, ArtDatabanken SLU, pavel.bina@slu.se, tel. 018-67 34 06 eller 076-850 52 64.

Fakta om ArtDatabanken SLU

ArtDatabanken är ett nationellt centrum för kunskap om Sveriges arter och naturtyper. Vår övertygelse är att bättre kännedom om vår natur ökar viljan och möjligheterna att värna den. Därför förser vi samhället med fakta och information baserad på observationer, miljöövervakning och analyser. Vi tar fram den nationella rödlistan, bedömer och bevakar status för arter och naturtyper som är prioriterade inom EU, driver Svenska artprojektet inklusive Nationalnyckeln, samt Artportalen, Svenska LifeWatch mm. ArtDatabanken är en del av SLU och samtidigt en viktig länk mellan forskare, naturvårdare och allmänheten.


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.