Skip to main content

Premiär för SLU:s medaljer

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2010 18:00 CEST

Sune Linder, Hans Lindén och Afaf Kamal-Eldin blev de första mottagarna av SLU:s nyligen instiftade förtjänstmedaljer. Medaljerna delades ut i samband med SLU:s promotionshögtid lördagen 9 oktober 2010.

Sune Linder, professor emeritus, fick SLU:s stora förtjänstmedalj för sina pionjärinsatser inom området ekofysiologi. Sune Linder var under sin karriär en av de ansvariga för Jädraås-projektet där man bland annat förklarade orsakerna bakom skogsproduktionen. Han startade också betydelsefulla närings- och bevattningsförsök på forskningsstationer i Flakaliden och Asa. Sune Linders forskning har haft stor betydelse för produktion och skötsel av såväl boreala skogar som av snabbväxande trädslag i tropiska och subtropiska områden.

Hans Lindén, tidigare byråchef, fick SLU:s förtjänstmedalj i guld för sina mångåriga och framgångsrika insatser för att utveckla och bevara SLU:s egendomstillgångar samt sin förmåga att utverka donationer till SLU.

Hans Lindén bevakade i samband med Domänverkets bolagisering och Byggnadsstyrelsens avveckling och tillkomsten av Vasakronan/ Akademiska hus år 1993 SLU:s intressen i form av egendomar och försöksparker på ett sådant sätt att universitetets rätt att äga och förvalta fast egendom utökades och befästes.

Afaf Kamal-Eldin, professor i livsmedelsforskning vid SLU, fick SLU:s förtjänstmedalj för sin innovativa och framgångsrika forskning om bildande och innehåll av giftet akrylamid i bröd.

 Afaf Kamal-Eldin har byggt upp ett mycket brett kontaktnät med ledande internationella forskare inom sitt område och attraherar duktiga studenter, doktorander och forskare till sin verksamhet.

Hon har med mycket stor kompetens och energi nått en framträdande position inom internationell livsmedelsvetenskaplig forskning.

För mer information om SLU:s medaljer:

Sune Lindh, akademisekreterare vid SLU: 018-67 10 12 eller sune.lindh@adm.slu.se

Pressbilder på pristagarna kommer att finnas tillgängliga på www.slu.se från och med måndag 11 oktober kl. 12.00

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera