Skip to main content

Pressinbjudan: Jordbruks- och trädgårdskonferens i Alnarp

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 09:49 CET

Nu är det dags för den årligen återkommande Jordbruks-och Trädgårdskonferensen, i år onsdagen den 27 februari 2013. Teman för i år är växtbioteknik och tillväxt. Välkommen till en fullspäckad dag med många intressanta infallsvinklar på våra teman!

På förmiddagen har vi temat hur vi nyttjar växtbiotekniken för att minska miljöbelastningen och öka produktiviteten inom jordbruks- och trädgårdsnäringen med flera intressanta föreläsare och en avrundande diskussion under ledning av Annika Åhnberg.

 • Forskning och innovationers betydelse för Matlandet Sverige och hållbar livsmedelsproduktion, departementsråd Sofia Jöngren
 • Modern växtbioteknik – så kan den bidra till bättre miljö och ökad hållbarhet, Sten Stymne prof. SLU
 • Att tyda attityder till modern växtbioteknik, Misse Wester, riskforskare, docent, KTH
 • Bioteknikens betydelse i en hållbar livsmedelsförsörjning, Jan Eksvärd, LRF
 • Diskussion under ledning av Annika Åhnberg: Vad kan den moderna biotekniken bidra med till ett hållbart svenskt jordbruk? Representanter från de politiska partierna: Sven Christer Akej (M) och Pyry Niemi (S), Anders Lunnerud, Ekologiska Lantbrukarna, Gunnela Ståhle, Svenskt Sigill samt föredragshållarna.Under eftermiddagen är temat management och tillväxt i växtodling och animalieproduktion, hur bibehåller man produktiviteten när företag växer.

Under eftermiddagen är temat management och tillväxt i växtodling och animalieproduktion, hur bibehåller man produktiviteten när företag växer.

 • Den strategiska, taktiska och operativa utmaningen för ledarskapet, Ove Karlsson, Hushållningssällskapet Halland
 • Erfarenheter från praktiken: Att växa, Mats Olsson lantbrukare Kalmar
 • Management av stora och växande lantbruksföretag; erfarenhet från rådgivningen, Kenneth Olsson, LRF Konsult
 • Tillväxthinder i växtodlingsföretag och förslag på åtgärder, Anders Kraft, Växtråd
 • Erfarenheter från danska lantbruksföretag, Svend Rasmussen, Köpenhamns Universitet
 • Att styra stora mjölkföretag: Som att flyga jumbojet, Annika Engqvist, Växa Sverige 

Tid: Onsdagen den 27 februari 2013, 8.45-16.30
Plats: Alnarp, Aulan i Alnarpsgården

Läs mer

Se hela programmet och mer information på konferensens hemsida.

Kontakt

Mer info och anmälan för journalister:  dave.servin@slu.se eller jan.larsson@slu.se


Arrangörer: Partnerskap Alnarp i samarbete med LRF Skåne


 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.