Skip to main content

Pressinbjudan: Så kan lantbruket bidra till att Sverige når klimatmålen

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 10:00 CEST

Hur blir lantbruket en tillgång i klimatarbetet och vilka är drivkrafterna? Klimatsmart lantbruk och livsmedelsproduktion är temat för en konferens som arrangeras i Stockholm den 26 oktober av SLU:s forskningsplattform Framtidens lantbruk.

Debatten om mat och klimat är ofta inriktad på om man ska äta kött eller inte.

− Vi vill bredda diskussionen och lyfta andra möjligheter för det svenska lantbruket, livsmedelsproduktionen och konsumtionen att bidra till en minskad klimatpåverkan, säger Lars Andersson, programchef för Framtidens lantbruk.

Inledningstalare är Kevin Anderson som är gästprofessor på Zennströms klimatprofessur, med inriktning på klimatledarskap, vid Uppsala universitet. Han ska som bakgrund till konferensen prata om klimatavtalet i Paris och vad det egentligen innebär i praktiken. Kevin Anderson är ett av Storbritanniens tyngsta namn inom klimatforskning, och utöver professuren vid Uppsala universitet är han professor i energi och klimatförändring vid University of Manchester samt biträdande chef för det internationellt erkända UK Tyndall Centre.

− Det känns väldigt roligt att få välkomna en sådan auktoritet i sammanhanget, säger Lars Andersson. Kevin Anderson kommer ge en initierad och kanske allvarlig bild av nuläget, men resten av dagen ska handla om möjliga lösningar.

Frågor som lyfts under konferensen är: Hur lantbruket kan vara en del av lösningen; En nyanserad bild av idisslarnas klimatpåverkan; Nya verktyg för klimatsmart mjölkproduktion; Klimatsmarta förbättringar med digitala beslutsstöd; Kan vi lagra mer kol i marken? Vem ansvarar för framtiden? En lantbrukares val och drivkrafter; Konsumentvärderingar i förändring; Ekonomiska styrmedel för mindre klimatpåverkan från lantbruket; Hur ska man handla rätt? Konsumentvärderingars utveckling och betydelse.

Föredrag varvas med diskussion och aktivt deltagande. Konferensen hålls på svenska, med undantag för det inledande föredraget som hålls på engelska.

Konferensen vänder sig till verksamma inom näring, politik, intresseorganisationer, myndigheter, akademi och media. Journalister är mycket välkomna – kontakta Lars.Andersson@slu.se, 070-344 39 76.

------------------------------------------------------------------------

Om konferensen

Lantbruk 1,5°C – Mat och klimatansvar
Tid: onsdagen den 26 oktober, 9:00–16:30
Plats: Musiksalen, Norra latin, Stockholm

Fullständigt program

Anmälan till konferensen är nu stängd för andra än journalister, konferensen är fullbokad. För mer info, se: http://www.slu.se/ew-kalender/2016/10/lantbruk-15/

Om Framtidens lantbruk
http://www.slu.se/framtidenslantbruk

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.