Skip to main content

Samlad kunskap om ekomat, hälsa och bekämpningsmedel

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 08:33 CEST

Den 27 maj presenterar Axel Mie sin kunskapssyntes om hälso- och kvalitetsaspekter av ekologisk mat. I rapporten reder han ut var forskningen står i frågor som: Är det hälsosamt att äta ekologiskt? Innehåller ekologisk mat fler nyttigheter? och Är bekämpningsmedelsrester i maten ett problem?

Inbjudan till lunchseminariet den 27 maj.

Axel Mie. Foto: Susanne HennigAxel Mie är forskare på Karolinska Institutet, han är även verksam vid EPOK, SLU. Axel har gått igenom forskningen på området och presenterar en kunskapssyntes med titeln ”Food quality and potential health effects of organic food”. Seminariet hålls på svenska.

Kunskapsyntesen är gjord på uppdrag av EPOK, den tryckta versionen kommer först ut på engelska och därefter översätts den till svenska under hösten 2014.

Läs mer

 Inbjudan till  Inbjudan till lunchseminarium 27 maj


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.