Skip to main content

SLU-forskare belönas av Skytteanska Samfundet.

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 13:05 CEST

Matthias Peichl vid institutionen för skogens ekologi och skötsel i Umeå belönas av Kungliga Skytteanska Samfundet. Prissumman är 30 000 kronor.

Kungl. Skytteanska Samfundet utdelar vid sin årshögtid den 16 maj ett pris på 30 000 kronor till en yngre lovande forskare vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet i Umeå. Priset går till Matthias Peichl, institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Styrelsens motivering är följande: Peichl bedriver forskning på utbytet av växthusgaser mellan ekosystem och atmosfären, något som har mycket stor betydelse för bedömningen av framtida klimatutveckling. Han har presenterat många vetenskapligt intressanta resultat av sin forskning i vetenskapliga tidskrifter och på internationella konferenser. Han är engagerad i europeiska forskningsprojekt där lokala mätningar av myrarnas roll för utbyte av växthusgaser utgör viktiga forskningsfundament.

I Krycklans avrinningsområde i Västerbotten studerar han också kopplingen mellan omsättning av vatten och växthusgaser samt effekter av kvävegödsling på utbytet av växthusgaser.

Kontakt
Matthias Peichl +46 (0)90 786 8463 Matthias.Peichl@slu.se

 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.