Skip to main content

SLU-forskare får 40 Formas-miljoner

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 15:26 CET

I den senaste utlysningen från forskningsrådet Formas inom Ekologisk produktion får nio SLU-forskare dela på närmare 40 miljoner kronor i anslag.

De två största anslagen går till professor Jan Bengtsson, Ekologi, SLU Uppsala som får 9,5 miljoner kr för att studera effekter av ändrad markanvändning efter övergång till ekologisk produktion och professor Birgitta Rämert, Växtskyddsbiologi, SLU Alnarp som får 6,2 miljoner för utveckling av bekämpningsstrategier vid ekologisk odling av äpple.

Professorna Stina Ekman, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap och Ulf Magnusson, Kliniska vetenskaper får 2,8 respektive 3,3 miljoner för studier som rör ekologiska grisar.

Sigrun Dahlin, Mark och miljö får 3,6 miljoner för att studera effekter av gödsling med restprodukter.  Nils Fall, Kliniska vetenskaper får 3,1 miljoner för forskning kring virusinfektioner i ekologiska mjölkbesättningar.  Mattias Jonsson, Ekologi får 4,2 miljoner för jämförande studier kring biologisk kontroll m m på ekologiska resp konventionella gårdar. Paula Persson, Växtproduktionsekologi får 3,7 miljoner för studier av möjligheter till biologisk bekämpning av svampsjukdomen fusarium på stråsäd. Anna Wallenbeck, Husdjursgenetik får 2,6 miljoner för avelsstrategier för ekologisk husdjursproduktion.

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera