Skip to main content

Storyline om lantbruk lär ungdomar om hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 12:10 CET

Lantbruket är viktigt för en hållbar samhällsutveckling som producent av livsmedel och energi. Lantbruket formar landskapet och är viktigt för biologisk mångfald. Nu används det som en modell i undervisning.

 – Dagens barn och ungdomar är morgondagens konsumenter och beslutsfattare. Samtidigt har många bristfällig kunskap om lantbruk, livsmedelsproduktion och markanvändning och dess effekter för en hållbar samhällsutveckling, säger forskaren Christina Lundström vid SLU i Skara.

Därför har hon tillsammans med elever och lärare från årskurs åtta på två skolor, en i Göteborg och en i Eskilstuna använt Storyline, en pedagogisk metod för aktivt lärande. Syftet var att eleverna skulle lära sig om hållbar utveckling med lantbruket som bas.

– Lärarna tyckte att eleverna aldrig varit så nyfikna och ställt så mycket egna frågor i något tidigare arbete, säger Christina Lundström.

En storyline kan engagera eleverna och ge dem ”verkliga” erfarenheter trots att de huvudsakligen är kvar i klassrummet. Utgångspunkten var att eleverna skulle starta ett lantbruk där de sedan skulle hantera frågor och händelser som för historien framåt. Genom att starta i lokala frågeställningar som ligger nära eleven ökar möjligheten att förstå även globala frågor om hållbar utveckling.

Händelserna i storylinen handlade om livsmedel, biologisk mångfald, transporter, energi, avfall, motorvägsbygge och turism. Efter arbetet tyckte de flesta eleverna att de visste mycket om både hållbar utveckling och lantbruk. De blev inte mer intresserade av att bo på landet, men tyckte att landsbygden har mycket att erbjuda turister.

– Lantbruket har som få andra företag ofta möjlighet att erbjuda praktiska övningar i en verklig miljö, det borde utnyttjas mer, säger Christina Lundström.

 

Fakta

Storyline är ett arbetssätt som har sitt ursprung i Skottland på 1960-talet. Undervisningen sker i en berättelse som skapas av elever och lärare tillsammans. Karaktärer skapas av eleverna som lever sig in i deras känslor och tankar.

 

Kontakt:

Christina.lundstrom@mark.slu.se, 0707-743088

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy