Skip to main content

Sverige fortsatt splittrat i vargfrågan

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 12:49 CEST

En majoritet (55 %) av svenskarna tycker om att ha varg i Sverige. Mest positiva till varg är personer i storstäderna, och minst positiva är invånare i kommuner på landsbygden i vargområdet. I likhet med tidigare svenska studier finns en stark polarisering i åsikter mellan stad och land.  Det visar en studie utförd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet, och Lunds universitet.

Undersökningen presenteras vid ett seminarium på måndag den 1 juli kl. 15:30 - 17:00. Lokal: Ödins garveri/Saltboden, Tage Cervins gata 3 i Visby. 

Vargens återkomst har skapat en intensiv debatt om hur många vargar som ska finnas i Sverige. Syftet med undersökningen är att analysera attityder till varg, vargförekomst och vargförvaltning. Studien har genomförts av Göran Ericsson, professor vid SLU, Camilla Sandström, docent vid Umeå universitet, Anders Kagervall, doktorand vid SLU samt Maria Johansson, docent vid Lunds universitet.

Undersökningen genomfördes oktober – november 2012 och riktades till 4979 respondenter - 1229 personer i hela landet, samt 150 personer i 25 kommuner, totalt 3750 år i fyra län med befintlig vargstam; Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro. Dessutom skickades undersökningen till 750 personer i Kronobergs län, där det för närvarande inte finns någon fast vargetablering.

Attitydundersökningen visar att det är en relativt stor andel på nationell nivå (40 %) som inte har någon uppfattning om hur många vargar som bör finnas i Sverige så länge som vargen tillåts existera här. När det gäller inställning till antalet vargar visar undersökningen att de allra flesta är nöjda med det nuvarande antalet vargar. På nationell nivå är det endast 17 % som vill se fler vargar jämfört med nuläget. I Lessebo (30 %) och Växjö (29 %) samt i Karlstad, Grums, och Sandviken (samtliga 20 %) finns det ett något starkare stöd för fler vargar jämfört med riksgenomsnittet.

I nästan hälften av de undersökta kommunerna är det färre än 10 % som vill ha fler vargar i Sverige. Stödet är som lägst för att utöka antalet vargar i ett antal landsortskommuner i de län där det finns varg. I Ovanåker (42 %), Älvdalen (41 %) och Orsa (31 %), vill en tredjedel eller fler av invånarna inte att det ska finnas några vargar i Sverige alls. En fjärdedel av invånarna i Nordanstig, Vansbro, Laxå och Degerfors är av samma uppfattning. Även här visar undersökningen en stark polarisering mellan stad och land.

Undersökningen visar ett starkt stöd för jakt på varg, men ett relativt svagt stöd för förvaltningsåtgärder som innebär att man flyttar vargar eller sätter ut vargvalpar i naturen.

En minoritet av respondenterna uttrycker tillit till länsstyrelsen (37 %), Naturvårdsverket (44 %) och riksdagen (27 %). Även här finns en tydlig stad-landdimension.

Studien har finansierats av Naturvårdsverket.

Kontaktperson:

Universitetslektor Camilla Sandström, Umeå universitet, 070 219 63 44

Läs mer:

Attityder till varg och vargförvaltning (Rapport 2013:1)

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.