Skip to main content

Synen på naturen under lupp

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2018 09:57 CEST

Taupo-sjön, Nya Zeeland, är betydelsefull för de maoriska stammarna i området. Förhandlingar kring kommersiell verksamhet där sker mellan maorierna, myndigheter och näringsutövare. (Carina Green, CBM, i sin artikel ”Att kombinera olika perspektiv”).

Vilka glasögon har du på dig när du betraktar naturen? I nya numret av tidskriften Biodiverse har vi låtit ett antal skribenter, bland annat ärkebiskopen Antje Jackelén och samhällsdebattören Göran Greider, berätta om sin natursyn. Biodiverse kan laddas ned gratis som pdf.

Oenighet kring naturvård uppstår ofta och ger ibland upphov till långvariga processer, polarisering och ineffektivitet. Varför är det så? Olika syn på naturen kan vara en viktig orsak.

Vi har i detta nummer av Biodiverse bett ett antal personer som är aktiva inom olika näringar, eller i olika organisationer, att beskriva sin natursyn och berätta hur deras natursyn vuxit fram.

Gästredaktör för detta nummer av Biodiverse är Johnny de Jong, mångårig medarbetare vid CBM och forskare i ekologi, med bland annat naturvårdsbiologi som specialitet.

- I det här numret av Biodiverse visar vi hur våra uppfattningar kring hållbarhet, naturvärden och livskvalitet grundar sig i vår natursyn. Det blir uppenbart att en effektiv naturvård inte är möjlig utan kunskap om människors tankar kring naturen, berättar han.

Vi har vänt oss till en vidare krets skribenter än vad vi brukar, för att kunna belysa begreppet natursyn. Ett par av rösterna tillhör Antje Jackelén, svenska kyrkans ärkebiskop, och Göran Greider, journalist, författare och samhällsdebattör. Vi vill fördjupa bilden, därför att verkligheten är komplex. Och denna komplexitet måste tas i beaktande när vi diskuterar de problem och hot vi står inför när det gäller biologisk mångfald.

Ur innehållet:

Sju röster om natursyn: ”Vi tycker att det är viktigt att försöka fånga upp och synliggöra den variation som finns när det gäller människors natursyn och förhållningssätt till naturen, men hur gör man det i ett nummer av Biodiverse?”

Göran Greider: Vi måste leva och tänka i svåra motsägelser: ”Jag har aldrig riktigt gillat uttrycket biologisk mångfald. Det låter som ett av de där många naturvårdsbyråkratiska termerna som aldrig riktigt fäster i det allmänna medvetandet:”

Antje Jackelén: Mot en natursyn i balans: ”Med dessa tankar om människan och skapelsen har vi rört oss bort från en antropocentrisk livssyn som förnekar människans beroende och som ser den icke-mänskliga skapelsen som ett medel för att maximera mänsklig nytta.”

Benedict Singleton: Hur många natursyner finns det? Eller: Varför vi behöver klumpigare situationer: ”Men ett kulturteoretiskt perspektiv gör att man kan förstå naturrelaterade intressekonflikter som bestående av flera aktörer med olika natursyn länkade till solidariteterna.”

Prenumerera på Biodiverse:

På tidskriften Biodiverses hemsida finns information om hur du kostnadsfritt kan prenumerera på den tryckta tidningen eller få tidningen digitalt. Här hittar du också samtliga tidigare nummer sedan starten 1996.

Om Biodiverse:

Tidskriften Biodiverse tar upp aktuella händelser och trender i Svensk och internationell naturvård, med fokus på hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Varje nummer samlar artiklar i särskilda teman. Biodiverse startade 1996 och utkommer med ca fyra nummer per år.

Genom lättillgängliga artiklar skrivna av kunniga och väl insatta forskare vill Biodiverse vara en plattform för kunskap och dialog, som också kan ge olika perspektiv genom att problematisera företeelser och komplexa frågeställningar. Biodiverse förmedlar viktig kunskap för att skapa förändring.

Om CBM:

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för människor och samhällen. Vi bedriver forskning, utredning, samverkan och kommunikationsverksamhet.

CBM är gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet, och inrättades 1994 av regeringen. CBM initierar, bedriver och samordnar forskning och utredning om de komplexa samspelen mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling, samt bidrar till samhällets kapacitet att hantera dessa samspel på ett hållbart sätt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy