Skip to main content

Två nya specialister i bilddiagnostik på Universitetsdjursjukhuset

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 10:00 CET

Jessica Ingman och Tove Nielsen är nya specialister på UDS bilddiagnostiska klinik.

Universitetsdjursjukhuset vid SLU (UDS) har nu två nya europeiska specialister i bilddiagnostik, Diplomates in European College of Veterinary Diagnostic Imaging (DipECVDI), Jessica Ingman och Tove Nielsen.

Vi är verkligen glada och stolta över att vår bilddiagnostiska klinik nu har utbildat ytterligare tre residents, Jessica Ingman, Tove Nielsen och Martin Rapp som har klarat den svåra europeiska diplomerande examen i veterinärmedicinsk bilddiagnostik och därmed har status av att vara DipECVDI. Jessica Ingman och Tove Nielsen har sin anställning på UDS, medan Martin Rapp kommer externt ifrån. UDS är nämligen den enda godkända utbildningsplatsen i Sverige för att bli europeisk specialist inom veterinärmedicinsk bilddiagnostik och det är därför vanligt med residents som kommer såväl från andra svenska kliniker som utomlands ifrån.

"Alla tre kommer att kunna bidra till att kvalitetssäkra och utveckla ämnet vidare. Detta är frukten av ett gott samarbete mellan den akademiska delen (Institutionen för kliniska vetenskaper) och den kliniska delen av ämnet (Bilddiagnostiska kliniken, UDS). På SLU arbetar nu hela fem av de totalt nio DipECVDI som hittills utbildats i Sverige. Det är naturligtvis mycket hårt arbete och starka prestationer hos varje individ som lett till detta resultat men det är också ett lagarbete som ligger bakom där handledare och all personal på den Bilddiagnostiska kliniken på olika sätt bidrar till att skapa förutsättningar för att de fyra långa åren i utbildningsprogrammet ska bli så lärorika som möjligt", säger Margareta Uhlhorn, som tillsammans med Charles Ley och Kerstin Hansson har varit handledare.

"Att ständigt ha både studenter och residents på olika nivåer under utbildning i verksamheten höjer hela tiden kvaliteten på diagnostiken och gör att vi kan erbjuda bästa service till alla våra remittenter och patienter", kommenterar Henrik Ericsson universitetsdjursjukhusdirektör.

Kontakt och mer information:
Margareta Uhlhorn
DIPECVDI, chefsveterinär bilddiagnostiska kliniken
Tel: 018-67 10 16
Epost: margareta.uhlhorn@uds.slu.se

Henrik Ericsson
Universitetsdjursjukhusdirektör
Tel: 018-67 13 32, 0702-03 38 51
Epost: henrik.ericsson@uds.slu.se

Universitetsdjursjukhuset i Uppsala är Sveriges enda universitetsdjursjukhus och ett av de största och mest moderna djursjukhusen i Europa. Här finns även Sveriges, inom veterinärmedicinen, största bilddiagnostiska avdelning och klinisk kemiska laboratorium. På Universitetsdjursjukhuset kombineras forskning, erfarenhet, spetskompetens och engagemang för att vi skall kunna ge ditt djur den bästa tänkbara omvårdnaden.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Bifogade filer

PDF-dokument