Skip to main content

Vill förlänga SLU-rektors förordnande

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 11:43 CET

SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse bör få förlängt förordnande.  Det blev det enhälliga beslutet i styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vid onsdagens sammanträde. Lisa Sennerby Forsse har varit universitetets rektor i sex år. Hennes nuvarande förordnande löper ut den 30 juni 2012, men nu begär alltså styrelsen hos regeringen att hon ska få sitta kvar ytterligare tre år på posten.

En rekryteringsgrupp har berett frågan på styrelsens uppdrag. Genom att sondera stämningarna inom och utanför organisationen har man funnit att förtroendet för nuvarande rektor är stort, och att förordnandet därför bör förlängas.

Lisa Sennerby Forsse disputerade i strukturell botanik vid Stockholms universitet 1987. Hon blev 1995 docent i ekologi och miljövård med särskild inriktning på lövskogsodling vid SLU. Hon var forskningschef på Skogforsk 1994–2000. Hon var också adjungerad professor vid dåvarande institutionen för lövträdsodling vid SLU 1996–2002. Hon var huvudsekreterare för forskningsrådet Formas åren 2001–2006. Hon har även varit avdelningschef vid Naturvårdsverket 2000–2001.

 Lisa Sennerby Forsse är bland annat ledamot av regeringens forskningsberedning, av Högskoleverkets insynsråd, samt Statens veterinärmedicinska anstalts insynsråd.  Bland internationella uppdrag kan nämnas att hon är styrelseledamot i Center for Development Research (ZEF) vid universitetet i Bonn, i NordForsk inom Nordiska Ministerrådet och i European Forest Institute.

 

För fullständigt CV och pressbilder, se

http://www.slu.se/sv/om-slu/rektor-rektors-agenda/rektor-lisa-sennerby-forsses-cv/

http://www.slu.se/sv/om-slu/rektor-rektors-agenda/bilder-pa-rektor-lisa-sennerby-forsse/

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy