Skip to main content

Taggar

tiohundra

sjukvård

omsorg

​92 procent nöjda med sitt äldreboende

​92 procent nöjda med sitt äldreboende

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 14:01 CEST

Allt fler av de äldre på Tiohundras vård- och omsorgsboenden uppger att de sammantaget är nöjda med sitt boende. I den senaste nationella enkätundersökningen är andelen nöjda uppe i 92 procent. Också hemtjänsten får fina resultat i brukarundersökningen – 98 procent är till exempel nöjda med personalens bemötande.

​Trygga och nöjda patienter på Norrtälje sjukhus

​Trygga och nöjda patienter på Norrtälje sjukhus

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 12:57 CEST

Vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus får gott betyg av patienterna i den nationella patientenkäten. Resultatet visar att patienterna känner sig trygga och får ett bra bemötande under sin vistelse. Norrtälje når en topplacering bland akutsjukhusen i Stockholms läns landsting.

​Livsviktigt partnerskap för friskare befolkning

​Livsviktigt partnerskap för friskare befolkning

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 15:40 CEST

Vårdbolaget Tiohundra har tagit fram fem enkla, konkreta och vetenskapligt belagda hälsoråd, som ska ge invånarna möjlighet till ett friskare och längre liv. För att öka välmåendet och ”må-bra-tiden” krävs ett utvecklat partnerskap mellan invånare, vård- och omsorgsgivare och övriga samhället.

​Halvering av avvikelser med e-signering

​Halvering av avvikelser med e-signering

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 10:15 CEST

Ny statistik visar att antalet läkemedelsavvikelser på grund av utebliven medicindos nästan har halverats med den e-signering som används på samtliga Tiohundras äldreboenden. Det är ytterligare en bekräftelse på att det digitala arbetssättet minskar risken för fel i samband med läkemedelshanteringen.

​Tiohundra på Roslagen Pride

​Tiohundra på Roslagen Pride

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 10:28 CEST

Fredagen den 10 augusti och lördagen den 11 augusti medverkar Tiohundra på Roslagen Pride. Vi är med i panelsamtal på fredagen och har tält med aktiviteter i Societetsparken i anslutning till paraden på lördagen.

Hon ska leda en primärvård i förändring

Hon ska leda en primärvård i förändring

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 09:18 CEST

Primärvården är framtidens vård – det är den som ska möta patienterna i allt större utsträckning. Nya arbetssätt och digitala lösningar behövs, säger Anneli Utas, ny verksamhetschef för Tiohundras vårdcentraler.

​Tiohundras kärnfrågor högt på Almedalens agenda

​Tiohundras kärnfrågor högt på Almedalens agenda

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:25 CEST

Digitalisering och personcentrerad vård i partnerskap med patienter och närstående är de viktigaste grundstenarna för att skapa en svensk sjukvård som motsvarar medborgarnas förväntningar. Detta är fokus för Tiohundras VD Peter Graf under Almedalsveckan.

​Säker och effektiv läkemedelshantering med e-signering

​Säker och effektiv läkemedelshantering med e-signering

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 10:23 CEST

Digital läkemedelssignering används snart av samtliga omsorgsverksamheter i vårdbolaget Tiohundra. Medarbetarna gillar det nya arbetssättet, som förbättrar arbetsmiljön och gör hanteringen av läkemedel säkrare.

​Miljöpris till Tiohundra för minskat matsvinn

​Miljöpris till Tiohundra för minskat matsvinn

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 09:06 CEST

Tiohundra minskade matsvinnet med 13 ton under 2017, och belönas nu med Stockholms läns landstings miljöpris. En nyckel till framgången är att sjukhus och äldreboenden numera kan beställa måltidens olika komponenter separat.

Tiohundras läkemedelshantering får gott betyg

Tiohundras läkemedelshantering får gott betyg

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 10:42 CEST

​Enheterna inom Tiohundra har mycket patientsäkra rutiner och god följsamhet, visar en ny kvalitetsgranskning. Förbättringar och engagemang uppmärksammas i omdömet.

​Besöket hos lättakuten börjar med ett klick på skärmen

​Besöket hos lättakuten börjar med ett klick på skärmen

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 09:22 CEST

Med Norrtälje södra vårdcentrals nya digitala verktyg för prioritering ska patientflödet till lättakuten effektiviseras samtidigt som medarbetarnas administrativa börda minskar.

​Kampanj ska få fler att testa sina lungor

​Kampanj ska få fler att testa sina lungor

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 15:55 CEST

Ett stort antal Norrtäljebor kan vara drabbade av lungsjukdom – utan att veta om det. Det här vill primärvården i Tiohundra ändra på, och startar nu en kampanj som ska få fler att testa sina lungor.

Ökad tillgänglighet på Norrtälje södra vårdcentral

Ökad tillgänglighet på Norrtälje södra vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 10:14 CEST

Måndagen den 30 april öppnar Norrtälje södra vårdcentral i nyrenoverade lokaler invid Norrtälje sjukhus. I och med flytten förbättras vårdcentralens tillgänglighet, då mottagningens lättakut får ökade öppettider.

Digitala läkarbesök hos alla vårdcentraler i Tiohundra

Digitala läkarbesök hos alla vårdcentraler i Tiohundra

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 15:26 CET

Nu erbjuder samtliga vårdcentraler i Tiohundra digitala läkarbesök dygnet runt. Dessutom kan fysiska läkarbesök enkelt bokas direkt i mobilen.

​80 sommarjobb att söka i Tiohundra

​80 sommarjobb att söka i Tiohundra

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 16:11 CET

Tiohundra erbjuder 80 ungdomar jobb i sommar. Sommarjobben finns inom sjukvården, omsorgen och stödfunktioner som kök, städ och vaktmästeri.

Höga betyg för Tiohundras vårdcentraler i patientenkät

Höga betyg för Tiohundras vårdcentraler i patientenkät

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 14:32 CET

Tiohundras vårdcentraler får fina betyg i den årliga nationella patientenkäten. Allra bäst, med toppresultat på alla frågeområden, är Blidö vårdcentral, som sedan flera år tillhör den absoluta Sverigetoppen.

Bättre tillgänglighet med äldremottagningar på vårdcentralerna

Bättre tillgänglighet med äldremottagningar på vårdcentralerna

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 09:25 CET

Tiohundra satsar på speciella mottagningar för personer som är 75 år eller äldre. Tillgänglighet och kontinuitet prioriteras för den här gruppen.

​Hemtjänsten jobbar för bättre kontinuitet

​Hemtjänsten jobbar för bättre kontinuitet

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 13:18 CET

Regelbunden uppföljning och ny organisation med mindre geografiska områden ska förbättra kontinuiteten i hemtjänsten.

​Toppresultat för Norrtälje i sjukhusranking

​Toppresultat för Norrtälje i sjukhusranking

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 11:05 CET

Norrtälje sjukhus kniper andraplatsen i Dagens Medicins årliga ranking av landets mindre sjukhus.

​Tiohundra erbjuder digitalt läkarbesök dygnet runt

​Tiohundra erbjuder digitalt läkarbesök dygnet runt

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 10:25 CET

Primärvården i Tiohundra ökar tillgängligheten och erbjuder inom kort läkarbesök online i mobilen eller datorn dygnet runt.