Skip to main content

Taggar

tiohundra

sjukvård

omsorg

​Norrtälje sjukhus bäst i klassen på tillgänglighet

​Norrtälje sjukhus bäst i klassen på tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 12:17 CET

Norrtälje sjukhus hamnar på prispallen när Dagens Medicin rankar Sveriges bästa sjukhus. Inom området tillgänglighet är Norrtälje bäst av alla landets mindre sjukhus.

Silverstigen på akutmottagningen på Norrtälje sjukhus modell för allt fler

Silverstigen på akutmottagningen på Norrtälje sjukhus modell för allt fler

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 14:58 CET

Många sneglar på Norrtälje sjukhus för att hitta en fungerande lösning för omhändertagande av äldre sköra patienter på akuten. På tisdagen fick akutmottagningen besök av Helsingborgs lasarett som ville veta mer. Och nyligen lämnade flera politiker in en motion om att samtliga akutmottagningar i Region Stockholm ska införa snabbspår för äldre.

Lyckad blodgivning i Tiohundra - nu blir Norrtälje sjukhus ett ordinarie stopp

Lyckad blodgivning i Tiohundra - nu blir Norrtälje sjukhus ett ordinarie stopp

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 12:03 CET

På tisdagen stod blodbussen för andra gången utanför Norrtälje sjukhus och 29 av Tiohundras medarbetare passade på att ge blod. ”Det är jättebra för att vara ett ställe där vi nyss har startat” säger Ingrid Engström från Blodcentralen. Tack vare det stora engagemanget blir Norrtälje sjukhus nu ett ordinarie stopp för blodbussen.

​Kamp mot KOL i partnerskap med patienten

​Kamp mot KOL i partnerskap med patienten

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 09:38 CET

Primärvården i Tiohundra kraftsamlar för att ge fler Norrtäljebor med lungsjukdomen KOL en bättre livskvalitet. Insatserna har redan gett resultat i form av fler diagnostiserade KOL-patienter och patientutbildningar i samverkan med den lokala HjärtLung-föreningen.

​Förbättrad kontinuitet med minskad inhyrning

​Förbättrad kontinuitet med minskad inhyrning

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 15:52 CET

Tiohundra AB arbetar för att bli oberoende av inhyrd personal. Minskad inhyrning ska ge förbättrad kontinuitet och vård med högre kvalitet.

​Tiohundra levererar nya blodgivare

​Tiohundra levererar nya blodgivare

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 08:29 CET

Tiohundra gör det lättare för medarbetarna i vården att ge blod på jobbet. Intresset är stort inför blodbussens första besök för att värva nya blodgivare på Norrtälje sjukhus.

Norrtälje får miljonstöd för att utveckla individanpassad vård

Norrtälje får miljonstöd för att utveckla individanpassad vård

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 11:11 CET

Norrtälje kommun, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra får tillsammans nära fyra miljoner kronor i stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, för att under två år utveckla en mer personcentrerad sjukvård som utgår från patientens behov.

Ökning av ambulanstransporter till Norrtälje sjukhus

Ökning av ambulanstransporter till Norrtälje sjukhus

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 15:36 CEST

Norrtälje sjukhus och Tiohundra har fått en viktig roll i omstruktureringen av länets akutsjukvård. Ambulanser från Österåker och Vallentuna styrs nu om till Norrtälje, som därmed avlastar Danderyds sjukhus.

​92 procent nöjda med sitt äldreboende

​92 procent nöjda med sitt äldreboende

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 14:01 CEST

Allt fler av de äldre på Tiohundras vård- och omsorgsboenden uppger att de sammantaget är nöjda med sitt boende. I den senaste nationella enkätundersökningen är andelen nöjda uppe i 92 procent. Också hemtjänsten får fina resultat i brukarundersökningen – 98 procent är till exempel nöjda med personalens bemötande.

​Trygga och nöjda patienter på Norrtälje sjukhus

​Trygga och nöjda patienter på Norrtälje sjukhus

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 12:57 CEST

Vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus får gott betyg av patienterna i den nationella patientenkäten. Resultatet visar att patienterna känner sig trygga och får ett bra bemötande under sin vistelse. Norrtälje når en topplacering bland akutsjukhusen i Stockholms läns landsting.

​Livsviktigt partnerskap för friskare befolkning

​Livsviktigt partnerskap för friskare befolkning

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 15:40 CEST

Vårdbolaget Tiohundra har tagit fram fem enkla, konkreta och vetenskapligt belagda hälsoråd, som ska ge invånarna möjlighet till ett friskare och längre liv. För att öka välmåendet och ”må-bra-tiden” krävs ett utvecklat partnerskap mellan invånare, vård- och omsorgsgivare och övriga samhället.

​Halvering av avvikelser med e-signering

​Halvering av avvikelser med e-signering

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 10:15 CEST

Ny statistik visar att antalet läkemedelsavvikelser på grund av utebliven medicindos nästan har halverats med den e-signering som används på samtliga Tiohundras äldreboenden. Det är ytterligare en bekräftelse på att det digitala arbetssättet minskar risken för fel i samband med läkemedelshanteringen.

​Tiohundra på Roslagen Pride

​Tiohundra på Roslagen Pride

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 10:28 CEST

Fredagen den 10 augusti och lördagen den 11 augusti medverkar Tiohundra på Roslagen Pride. Vi är med i panelsamtal på fredagen och har tält med aktiviteter i Societetsparken i anslutning till paraden på lördagen.

Hon ska leda en primärvård i förändring

Hon ska leda en primärvård i förändring

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 09:18 CEST

Primärvården är framtidens vård – det är den som ska möta patienterna i allt större utsträckning. Nya arbetssätt och digitala lösningar behövs, säger Anneli Utas, ny verksamhetschef för Tiohundras vårdcentraler.

​Tiohundras kärnfrågor högt på Almedalens agenda

​Tiohundras kärnfrågor högt på Almedalens agenda

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:25 CEST

Digitalisering och personcentrerad vård i partnerskap med patienter och närstående är de viktigaste grundstenarna för att skapa en svensk sjukvård som motsvarar medborgarnas förväntningar. Detta är fokus för Tiohundras VD Peter Graf under Almedalsveckan.

​Säker och effektiv läkemedelshantering med e-signering

​Säker och effektiv läkemedelshantering med e-signering

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 10:23 CEST

Digital läkemedelssignering används snart av samtliga omsorgsverksamheter i vårdbolaget Tiohundra. Medarbetarna gillar det nya arbetssättet, som förbättrar arbetsmiljön och gör hanteringen av läkemedel säkrare.

​Miljöpris till Tiohundra för minskat matsvinn

​Miljöpris till Tiohundra för minskat matsvinn

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 09:06 CEST

Tiohundra minskade matsvinnet med 13 ton under 2017, och belönas nu med Stockholms läns landstings miljöpris. En nyckel till framgången är att sjukhus och äldreboenden numera kan beställa måltidens olika komponenter separat.

Tiohundras läkemedelshantering får gott betyg

Tiohundras läkemedelshantering får gott betyg

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 10:42 CEST

​Enheterna inom Tiohundra har mycket patientsäkra rutiner och god följsamhet, visar en ny kvalitetsgranskning. Förbättringar och engagemang uppmärksammas i omdömet.

​Besöket hos lättakuten börjar med ett klick på skärmen

​Besöket hos lättakuten börjar med ett klick på skärmen

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 09:22 CEST

Med Norrtälje södra vårdcentrals nya digitala verktyg för prioritering ska patientflödet till lättakuten effektiviseras samtidigt som medarbetarnas administrativa börda minskar.

​Kampanj ska få fler att testa sina lungor

​Kampanj ska få fler att testa sina lungor

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 15:55 CEST

Ett stort antal Norrtäljebor kan vara drabbade av lungsjukdom – utan att veta om det. Det här vill primärvården i Tiohundra ändra på, och startar nu en kampanj som ska få fler att testa sina lungor.