Skip to main content

​Låt patientens behov forma vården och omsorgen

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2016 07:33 CEST

Sverige har i dag en välfungerande akutsjukvård, och en sjukvård och omsorg med hög tillgänglighet. När det gäller vården av de multisjuka och sköra äldre finns mycket kvar att göra. Det gäller framförallt att få kontinuitet i insatserna.

TioHundra AB medverkar i dag på Svenska Dagbladets debattsida. Tillsammans med regeringens tidigare samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Göran Stiernstedt, och Dag Norén, rådgivare och verksamhetskonsult inom samordnad vård och omsorg, skriver TioHundras VD Peter Graf om vården av de mest sjuka – en ödesfråga för svensk sjukvård och omsorg.

Kontinuitetsvård – bäst för de mest sjuka

”Om patienten har få vårdkontakter som arbetar långsiktigt, skapas en god personkännedom som gör det möjligt att fokusera på patientens samlade hälsotillstånd. /…/ En metod som visat sig framgångsrik är mobila team med personal från till exempel hemtjänst och primärvård som känner patienten och gör regelbundna hembesök. Det minskar behovet av sjukhusinläggningar och sparar stora resurser. Patienter och anhöriga kan också göras mer delaktiga i planeringen av vården”, skriver Stiernstedt, Norén och Graf på SvD debatt.

De menar att patienternas behov måste få styra hur sjukvården och omsorgen organiseras, och inte gränsdragningen mellan kommun och landsting. Ersättningssystemen behöver också anpassas därefter. Först då skapas en kontinuitetsvård som ser till patientens bästa.

Norrtäljemodellen fungerar

I Norrtälje har landstingsfinansierad sjukvård och kommunal omsorg sedan tio år tillbaka samlats under samma tak i vårdbolaget TioHundra. Det ger goda möjligheter till samverkan, till nytta för både patienter, brukare, närstående och personal, samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt.

– Vi har många års erfarenhet av att jobba på det här sättet hos oss, och vet att det faktiskt fungerar i praktiken. Vi märker också att intresset för vår modell är växande och tar med glädje emot den strida strömmen av studiebesök i våra verksamheter, säger Peter Graf.

Några exempel på arbetssätt som tillämpas med framgång i Norrtälje:

  • Cheferna för samtliga vård- och omsorgsverksamheter möts varje vecka i en gemensam ledningsgrupp.
  • Specialistläkare på vårdcentralerna kan göra hembesök tillsammans med sjuksköterska, vilket gör att de mest sjuka äldre inte behöver göra lika många vårdcentrals- och sjukhusbesök.
  • Möjligheten att göra snabba biståndsbedömningar, även utanför kontorstid, frigör platser på sjukhusets vårdavdelningar och motverkar att utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhus i onödan.
  • Geriatrikerna på Norrtälje sjukhus jobbar i nära samverkan med TioHundras äldreboenden.
  • En mobil journallösning gör det möjligt för vårdcentralens läkare och sjuksköterskor att läsa och skriva i patienternas journaler direkt vid hembesöket.
  • Hemsjukvården och hemtjänsten har säkrat läkemedelshanteringen hos de äldre.
  • Personcentrerad omvårdnad och användning av kvalitetsregistret BPSD i kombination med en satsning på näringsriktig kost har minskat användningen av lugnande och sömnmedel på våra demensboenden.

– Vi är inte i mål, men har kommit en bra bit på väg. Vi har slutat tänka i banor av landstingsvård och kommunal omsorg – det är lika ointressant för oss som för våra patienter, brukare och deras närstående, säger Peter Graf.


Det här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 300 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Vi ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.