Skip to main content

Ingen ytterligare kvalitetsinspektion av äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 17:38 CEST

Alliansen i Umeå vill ha en central trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå för att säkerställa service av bra kvalitet. Förslaget gick inte igenom i kommunfullmäktige.

Den föreslagna inspektionen ska ta ett helhetsgrepp om inspektioner och granska och följa upp kvaliteten inom äldreomsorgen. En sådan myndighet eller funktion saknas i landet och det vill Alliansen (M, FP, C, KD) rätta till i Umeå enligt en motion.

– För att kunna hålla en hög kvalitet på äldreomsorgen i Umeå behöver vi en central och oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion. Det är inte bara för de boende utan också för anhöriga, säger Veronica Kerr (KD).

Kommunfullmäktige besvarar motionen, bland annat med att kvalitetsuppföljning är ett prioriterat område för socialtjänstens verksamheter och att granskning, uppföljning och utvärdering redan sker. Men Alliansen menar att det behöver ske mer systematiskt än det gör i dag. I svaret på motionen framgår också att det finns utrymme för förbättringar.

– Vi arbetar för att synliggöra resultat av undersökningar och lyfta fram goda exempel bättre. Men, vi har arbetat med kvalitetsarbete länge, vi har infört ett kvalitetsledningssystem och vi har redan i dag de funktioner som motionen föreskriver, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Beslutet att inte tillmötesgå förslaget i motionen togs efter omröstning. 25 ledamöter tyckte att förslaget skulle genomföras medan 36 ledamöter tyckte att det kvalitetsarbete som redan finns räcker.


Mer information:

Veronica Kerr (KD)
090-17 89 42
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Eva Andersson (S) 
ordförande
socialnämnden
090-16 17 70
070-326 63 80
eva.andersson@umea.se
 
Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se