Gå til indhold
Samfundsansvar betaler sig!

Pressemeddelelse -

Samfundsansvar betaler sig!

Obs. Deltagere på Folkemødet 2018 kan høre mere om emnet i dag 15. juni 2018 i Finansteltet på Indermolen (G27) i Allinge (læs mere nederst).

Verden er usikker og hjulene drejer hurtigere. Usikkerhed, ustabilitet og efterspørgsel efter forandring præger dagsordenen i alle brancher. Drivkræfter og værdier ændres. EPSI Rating gennemfører årligt omkring 250.000 interviews på nordisk niveau, og generelt får Danmark, såvel som Sverige og Norge, en lav score på samfundsansvar.

Samfundsansvar driver kundetilfredshed som driver finansielle resultater

I Sverige ser vi, at sammenhængen mellem samfundsansvar og kundetilfredshed er blevet stærkere i alle brancher, men at kunders vurdering af virksomheders samfundsansvar er blevet lavere de seneste år. I Danmark er der også en stærk kobling mellem samfundsansvar og kundetilfredshed, men vi ser endnu ikke at koblingen er blevet stærkere som i Sverige. Dog har vi tidligere noteret tendenser i Sverige, som senere har gjort sig gældende i Danmark. Så spørgsmålet er, om vi vil se samme tendens i Danmark?

Hvorfor tager virksomheder og organisationer ikke denne her sag mere alvorligt? Kunder vil i dag i højere grad gøre forretning med virksomheder der opleves som ansvarlige. Derudover viser vores forskning sammen med Handelshögskolan i Stockholm, at der findes tydelige indikationer på sammenhæng mellem kundetilfredshed og finansielle resultater. Derfor: Samfundsansvar driver kundetilfredshed som driver finansielle resultater.

Det er ikke længere nok med symbolske handlinger og gode formuleringer om samfundsansvar og bæredygtighed på hjemmesider og i forskellige strategidokumenter. Det er vigtigt, at samfundsansvar gennemsyrer hele virksomheden. Kunderne forventer, at alle dele af virksomheden giver tillid.

Samfundsansvar i udvalgte brancher i Danmark vs. Norden

EPSI Ratings studier viser, at blandt bank-, forsikrings- og elbranchen i Danmark, så er det bankbranchen der får den laveste score på samfundsansvar. Forsikring er en branche med en høj score på kundetilfredshed i Danmark, men branchen får en markant lavere score på samfundsansvar af sine kunder, og er på samme niveau som Sverige og Norge. Den danske elbranche får på nordisk niveau den laveste score i forhold til Finland, Norge og Sverige. Yderligere viser studierne, at samfundsansvar har større betydning for kundetilfredshed i den danske bank- og elbranche end i forsikringsbranchen.

EPSI Rating har i maj måned 2018 gennemført en mere dybdegående undersøgelse vedrørende danskernes holdning til samfundsansvar i bankbranchen. Det er en undersøgelse som baserer sig på 300 interviews, og som indeholder 8 spørgsmål omkring bankernes samfundsansvar. Undersøgelsen viser blandt andet, at det generelt er vigtigere for kvinder end for mænd, at bankerne tager et samfundsansvar. Det vigtigste for kvinderne er, at bankerne tager et ansvar over for sine ansatte, mens det vigtigste for mændene er, at bankerne bidrager til vækst i samfundet. Derudover viser studiet, at det generelt er personer over 50 år, som synes det er vigtigt, at bankerne tager et samfundsansvar, end personer under 50 år. For yderligere resultater og mere information om studiet, besøg vores hjemmeside www.epsi-denmark.org eller kontakt os på mail: helene.soderberg@epsi-rating.com.

Flere resultater fra undersøgelsen vil blive diskuteret i dag på Folkemødet på Bornholm, når Lokale Pengeinstitutter og Finansforbundet lægger op til en borgerdebat med temaet: “Hvordan kan din bank udvise samfundsansvar?” Det er i dag, fredag den 15. juni 2018 kl. 17.45, i Finansteltet på Indermolen (G27) i Allinge. Her vil Helene Söderberg fra EPSI Rating være tilstede og kunne besvare uddybende spørgsmål om undersøgelsens resultater, både under og umiddelbart efter debatten.

Emner

Kategorier

Regions


Vores hovedmænd er EPSI Rating Group og Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. EPSI Rating Group udfører undersøgelser i flere lande, både i Norden og i Europa, og EPSI Rating er en del af det europæiske netværk. Institut for Kvalitetsudvikling er en nonprofit-stiftelse med den opgave at fremme kvalitetsudviklingen i Sverige ved at skabe, samle og sprede viden om kvalitetsudvikling. Hovedmændene i SIQ er den svenske stat, via Tillväxtverket, og medlemsorganisationerne i “Intressentforeningen Kvalitetsudvikling”.

EPSI Rating hjælper virksomheder videre fremad

EPSI Rating Danmark leverer handlingsorienterede indsigter - vi stiller skarpt på kunder, borgere m.fl. - og hjælper virksomheder og samfund med at fokusere på de ting, der er vigtigst i interessenternes øjne.

EPSI Rating
Nybrogade 12
1203 København K
Besøg vores andre nyhedsrum