Gå til indhold

Emner: Offentlig økonomi

I Oksbøl uden for Varde er en gammel flygtningelejr fra anden verdenskrig ved at få et ansigtsløft og bliver dermed Danmarks første museum om flugt. KommuneKredit har finansieret opførsel af museet.

KommuneKredit præsenterer tilfredsstillende 2021-resultat med styrket grønt fokus

KommuneKredit ser tilbage på et tilfredsstillende 2021, hvor bl.a. finansiering af indefrosne feriemidler og lån til fjernvarmesektoren øgede udlånet med 8,7 mia. kr. Samtidig foretog virksomheden et gearskifte i arbejdet med bæredygtighed for yderligere at understøtte den grønne omstilling i de danske lokalsamfund.

Udlån til Vardemuseerne, der opfører Danmarks første museum om flugt og fly

Rapport fra VIVE bekræfter: Den danske model for kommuner og regioners finansiering er robust

Rapport fra VIVE bekræfter: Den danske model for kommuner og regioners finansiering er robust

I en ny rapport vurderer Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, at den danske måde at finansiere kommunale og regionale anlægsinvesteringer gennem KommuneKredit klarer sig godt i forhold til de opstillede hensyn og kriterier.
Kommuner og regioner løfter mange og store opgaver i det danske samfund. Netop derfor er det afgørende, at kommuner og regioners økonomi er sund, o

KommuneKredit har udstedt grønne lån til de danske kommuner og regioner siden 2017.

KommuneKredits Grønne Komité godkender grønne lån for 3,1 mia. kr.

KommuneKredits Grønne Komité har godkendt nye grønne lån til en værdi af 3,1 mia. kr. Med de seneste godkendelser, som understreger aktiviteten inden for grøn omstilling i de danske kommuner og regioner, har komiteen samlet set godkendt grønne lån for 22,4 mia. kr.
I sidste uge kunne KommuneKredits Grønne Komité godkende nye grønne lån for 3,1 mia. kr. Komitéens opgave er at sikre, at et lån ka

KommuneKredits grønne lån har blandt andet været med til at finansiere opførelsen af Snekkersten Vandværk, der med nye teknologier minimerer risikoen for udledning af forurenende stoffer.

KommuneKredit finansierer den grønne omstilling i kommuner og regioner med udstedelse af grønne obligationer

De kommunale og regionale investeringer i grøn omstilling, som er finansieret blandt andet med midler fra KommuneKredits grønne obligationer, forventes at bidrage til en årlig CO2-reduktion på 665.000 ton. Det svarer til den årlige udledning fra knap 35.000 danskere. KommuneKredit har udstedt grønne lån siden 2017 og havde ved årsskiftet 2019/2020 udbetalt i alt 13,7 mia. kr. i grønne lån.
De d

Forside af Reponsibility Report 2019

KommuneKredit offentliggør samfundsansvarsrapport – grøn omstilling og bæredygtighed i fokus

Samfundsansvar er en integreret del af KommuneKredits forretningsmodel. Foreningen understøtter lokal udvikling og vækst gennem finansiering af bygge- og anlægsinvesteringer, herunder til samfundets grønne omstilling. Det sker på non-profit-basis og på lige vilkår på tværs af hele landet.
De danske kommuner og regioner er i fuld gang med den grønne omstilling; en omstilling som KommuneKredit un

KommuneKredit

KommuneKredit er en ganske særlig finansiel virksomhed, der er med til at sikre kommuner og regioner mere lokal værdi for borgernes penge. Til glæde for alle. Hvad enten vi bor i Nørresundby, Nakskov eller på Nørrebro.

Grundlæggende er KommuneKredit en forening. En forening, der gør det muligt for kommuner og regioner at få enkel og hurtig adgang til finansiering af deres projekter. Store som små. Til de lavest mulige omkostninger. På lige vilkår for alle – i hele landet.

Det gælder også, når lokale selskaber og institutioner med en kommunal garanti i ryggen låner penge til alt lige fra museer til kystsikring. Så er vi med.

Sådan har det været helt tilbage siden 1899, hvor KommuneKredit udbetalte det første lån. Og det er ikke at tage munden for fuld, når vi siger, at KommuneKredit siden har spillet en central rolle for det lokale selvstyre og i opbygningen af det moderne danske samfund.

Sådan er det også i dag, hvor vores dedikerede, kompetente medarbejdere rådgiver om og formidler mere end 2.000 årlige lån og finansielle leasingaftaler til alt lige fra leasing af elbiler til hjemmeplejen, indkøb af nye scannere til hospitalerne eller til etablering af fjernvarme ude i det ganske land. Eller til noget helt fjerde.

Men sikkert er det - det er til glæde for alle, for det lokale demokrati og for fremtidens grønne Danmark.

KommuneKredit

Kultorvet 16
1175 København K
Danmark

Besøg vores andre nyhedsrum