Gå videre til innhold

Kategorier: havbruk

John Arne Moen og Roger Sørensen

John Arne Moen ansatt i Åkerblå Group as som direktør for kommunikasjon, marked og samfunn

«Jeg gleder meg stort til å skifte beite og begynne å jobbe for et selskap som hver dag arbeider for å gjøre havhelse for blå sektor og utbygging av fornybar energi mest mulig bærekraftig», sier John Arne Moen. Han forteller at han har hatt flere interessante jobbtilbud de siste årene, men at det først var da forespørselen fra Åkerblå kom, at han virkelig følte at dette var noe han måtte vurdere s

Solveig Skjei Knudtsen tiltrer som avdelingsleder for Rådgivningsavdelingen 1.1.2022.

Solveig Skjei Knudtsen tiltrer som avdelingsleder for Rådgivningsavdelingen 1.1.2022.

Solveig har vært ansatt som seniorrådgiver i Åkerblå siden 1.10.2021, og har tidligere hatt stillingen som avdelingsleder for Fiskehelse og FoU i Aqua Kompetanse. Hun har også flere års erfaring fra offentlig forvaltning, bl.a. med tildeling av akvakulturlokaliteter og andre akvakulturtillatelser, vannforvaltning etter EUs vannrammedirektiv, arealplanprosesser og prosjektledelse.
Trude Steinbr

ASC-vurdering og strandsoneundersøkelse inn i akkrediteringsomfanget for miljøtjenester TEST 252 for Åkerblå AS

ASC-vurdering og strandsoneundersøkelse inn i akkrediteringsomfanget for miljøtjenester TEST 252 for Åkerblå AS

For Åkerblå har det å se framover vært viktig for å utvikle kvaliteten på våre tjenester. Vi utfører en rekke akkrediterte tjenester, og flere av akkrediteringene har blitt innfridd som første selskap i Norge. Vi har nå også innfridd kravene til akkreditering for vurdering og fortolkning av miljøforhold ut fra ASC-standarden samt akkreditering for strandsoneundersøkelse.
En godkjenning fra Nors

Kunnskapsbasert havhelse

Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Åkerblå AS

Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge