Gå videre til innhold
Barnehager og folkehøgskoler er best, barneskolen faller tilbake

Pressemelding -

Barnehager og folkehøgskoler er best, barneskolen faller tilbake

En ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge avdekker en del kvalitetsforskjeller mellom barnehage, skole og høyere utdanning. Barnehagene rundt om i Norge får nok en gang særdeles gode tilbakemeldinger, men også folkehøgskolene får solide skussmål. Studenter ved høyskoler og universiteter er mer positive enn i 2017, og det samme gjelder for personer som har vært inne til førstegangstjeneste.

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en ny måling av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Målingen dekker utdanningsløpet fra barnehage til og med høyere utdanning.

Barnehagene er best
Dette er tiende gang EPSI Rating gjennomfører en studie av foreldretilfredsheten i norske barnehager, og målingen viser nok en gang at foreldre med barn i barnehager er svært godt tilfredse med tjenesten. Det er de private barnehagene som også i år kommer best ut.

– En foreldretilfredshet på 79 betyr at foreldrene er meget godt tilfreds, og tilbakemeldingen er langt bedre enn hva den er for, for eksempel, barneskolen. I følge foreldrene stortrives barna i sine barnehager, og majoriteten av foreldrene sier at de vil anbefale sine barnehager til venner og kjente, sier Fredrik Høst i EPSI Rating.

Tilfredsheten med barnehagene i Norge ligger også høyere enn hva tilfellet er både i Sverige og i Danmark. Også i Sverige og i Danmark viser målingene at de private barnehagene presterer best.

Barneskolen skole faller tilbake
Tilfredsheten med barneskolen faller tilbake fra i fjor. Kompetansen til lærerne i barneskole oppleves som noe svakere, samt at miljøet på skolene ikke vurderes som fullt så bra som i fjor. Foreldre med barn i den videregående skolen er derimot mer fornøyd sammenlignet med i fjor, og foreldrene opplever at lærerne nå i større grad evner å engasjere elevene og å gi dem god oppfølging.

– Det er interessant å registrere at elevene i den videregående skolen er noe mindre fornøyd med skolen enn hva foreldrene er. Resultatene viser at den faglige kompetansen til lærerne og det sosiale miljøet på skolene vurderes som bedre av elevene enn av foreldrene, mens evnen til å engasjere og følge opp elevene vurderes som dårligere av elevene enn av foreldrene, fortsetter Høst.

Tommel opp for folkehøgskole
Målingen blant elever som tar høyere utdanning viser at studenter ved universiteter og høyskoler er noe mer tilfreds med sine skoler enn hva de var i fjor. Studentene trives bedre og opplever at faglærerne er blitt flinkere på å følge dem opp. Til tross for dette er det fortsatt en del forbedringsmuligheter. 
Norske folkehøgskoler kan også vise til en fremgang i elevtilfredsheten, og kan skilte med meget høy elevtilfredshet.

– Elevene ved folkehøgskolene opplever ikke bare at det sosiale miljøet på skolene er meget bra, men faglærernes kompetanse og evne til å engasjere vurderes også som vesentlig bedre på folkehøgskoler enn på universiteter og høyskoler. I sum evner folkehøgskolene å levere på forventningene, avslutter Høst.

Flere detaljer om studien finnes på: http://www.epsi-norway.org/bransjestudier/utdanning/

Emner


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.