Gå videre til innhold
Norske foreldre er fortsatt meget godt tilfredse med barnehagene

Pressemelding -

Norske foreldre er fortsatt meget godt tilfredse med barnehagene

EPSI Norge presenterer i dag resultatene fra en ny kundeundersøkelse av barnehagesektoren i Norge. Til tross for at foreldretilfredsheten går noe tilbake, er tilfredsheten med barnehagene fortsatt meget høy. Målingen viser at 3 av 4 foreldre opplever at barna deres stortrives i barnehagen. Nok en gang at det er foreldre med barn i private barnehager som er de mest tilfredse.

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en ny måling av kundetilfredsheten med norske barnehager. Norstat har stått for datainnsamlingen, og nesten 500 intervjuer med et tilfeldig utvalg av foreldre over hele landet er gjennomført i løpet av november.

Private barnehager gjør det best
Dette er den 11. målingen fra EPSI Rating som tar for seg foreldretilfredsheten med norske barnehager. Målingen viser at tilfredsheten fortsatt er høy, men at den totalt sett ligger noe lavere enn i de to foregående målingene. En foreldretilfredshet på 78 er meget bra, og nok en gang så er det de norske barnehagene som presterer best i Skandinavia.

– Tilbakemeldingene fra foreldrene rundt om i Norge er jevnt over meget god., forteller Høst. De aller fleste foreldre opplever at barnehagene har dyktige ansatte som viser god omsorg for barna. 3 av 4 foreldre opplever at barna deres trives svært godt i barnehagen. Foreldrene opplever dessuten at de som jobber i barnehagene både er vennlige og imøtekommende, og at kommunikasjonen mellom barnehagene og dem som foreldre fungerer godt.

Både privat og kommunalt drevne barnehager får gode tilbakemeldinger, men også i år er det de private barnehagene som får de beste tilbakemeldingene fra foreldrene. Foreldre med barn i private barnehager har generelt høyere forventninger til tjenesten, men analysen viser at de private barnehagene får den beste tilbakemeldingen på alle 27 hovedspørsmål.

– Det de private barnehagene utmerker seg spesielt på er mat og kosthold. Kostpengene er noe høyere i de private barnehager, men resultatene tyder på at disse pengene brukes godt, fortsetter Høst. Maten og kostholdet vurderer som vesentlig bedre i de private barnehagene sammenlignet med de kommunale barnehagene.

Høy anbefalingsadferd
Det at foreldrene er godt tilfredse gjør at de aller fleste foreldre, uansett om de har barn i kommunal eller privat barnehage, svarer at de ville valgt samme barnehage på nytt om de skulle velge barnehage i dag (og kunne velge fritt).

– 2 av 3 foreldre sier dessuten at de vil anbefale sine barnehager til venner og kjente. Dette er også et bevis på at norske barnehager gjør en meget god jobb, avslutter Høst.

Related links

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.