Gå videre til innhold

Pressemelding -

Norske strømmekunder er mer fornøyd enn før. HBO gjør det best.

Andelen som abonnerer på strømmetjenester som Netflix, TV2 Sumo, HBO og Viaplay fortsetter å stige i Norge. - Til tross for at kundetilfredsheten har styrket seg sammenlignet med i fjor så er kundene fortsatt sultne på bedre og nyere innhold, sier Fredrik Høst i EPSI Rating.

Dette er den tredje målingen fra EPSI Rating som omhandler abonnementsbaserte strømmetjenester i Norge. Drøyt halvparten av alle bredbåndkundene i Norge oppgir at de for tiden abonnerer på strømmetjenester for serier og film. Det er en betydelig økning fra i fjor, og betyr at denne typen tjenester fortsatt er mer populært i Norge enn hva tilfellet er i Sverige og Finland.

HBO skårer best
I årets måling får leverandørene av strømmetjenester samlet sett en noe bedre tilbakemelding enn i fjor. Blant de målte leverandørene så er det HBO som lykkes best med å levere det kundene er ute etter.

- Tilgangen på gode TV-serier er hovedårsaken til at kundene velger HBO, sier Høst. Dette stiller selvsagt økte krav til kvaliteten på innholdet hos HBO, men ifølge strømmekundene så er det HBO som for tiden har det beste innholdet.

Ønsker bedre og nyere innhold
Sammenlignet med i fjor så opplever strømmekundene at det er større og bredere utvalg i strømmetjenestene. - Kvaliteten på innholdet er totalt sett akseptabel, men det er ingen tvil om at strømmekundene fortsatt etterlyser bedre og nyere innhold, fortsetter Høst.

Den tekniske brukeropplevelsen er også blitt bedre, og kundene er ganske godt tilfreds med både bildekvalitet og brukergrensesnittet. Det er Netflix som får den beste tilbakemeldingen når det gjelder bildekvalitet og brukervennlighet, men kommer dårligst ut når brukerne vurderer innholdet.

God kundelojalitet
De aller fleste kundene opplever at det er svært enkelt å benytte strømmetjenestene. Den tekniske kvaliteten på tjenesten oppleves jevnt over som god, og kun et fåtall av kundene har klaget. - Kort fortalt så sier strømmekundene at de får bra valuta for pengene, sier Høst. Dette bidrar til at lojaliteten er god, og strømmekundene uttrykker faktisk en langt høyere lojalitet til sine strømmeleverandører enn hva kundene av tradisjonell TV distribusjon gjør.

I EPSI-målingene er det kundene selv som vurderer sine leverandører, og årets måling av strømmetjenestene bygger på drøyt 600 telefonintervjuer utført av Cavere AS i september og oktober måned. Et mer detaljert sammendrag fra studien finnes på http://www.epsi-norway.org

Emner


Om EPSI Rating

EPSI Norge er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.