Gå videre til innhold
Solide kundetilfredshetstall for både barnehager og folkehøgskoler

Pressemelding -

Solide kundetilfredshetstall for både barnehager og folkehøgskoler

En ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge avdekker en del kvalitetsforskjeller. Undersøkelsen viser at det er barnehagene rundt om i Norge som nok en gang kan skilte med de aller beste tilbakemeldingene. Folkehøgskolene får også meget gode skussmål, og flertallet av elevene sier at de gjerne anbefaler venner til å ta et år på folkehøgskole. Det er studenter ved norske universiteter og høyskoler som i denne målingen er de minst tilfredse.

EPSI Rating har i dag lagt frem resultatene fra en ny måling av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Målingen dekker tilbudet fra barnehage til og med høyere utdanning, og baserer seg på 1400 intervjuer.

Norske barnehager best i Skandinavia
For 14. gang har EPSI gjennomført en måling av foreldretilfredsheten med barnehagene i Norge. Nesten 600 tilfeldig utvalgte foreldre med barn i barnehage har kommet med en vurdering av deres barnehage.

-Studien vitner om at foreldre rundt om i Norge fortsatt er meget godt tilfredse med den tjenesten som barnehagene leverer, og at de opplever at barnehagene har dyktige ansatte som viser god omsorg for barna, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. 93% av foreldrene mener dessuten at barna deres enten trives godt eller meget godt i barnehagen, noe som er nok et kvalitetsbevis for barnehagene.

EPSI har også gjennomført tilsvarende målinger i Sverige og Danmark. Resultatene avdekker tydelige forskjeller i foreldretilfredsheten med barnehagene i de tre skandinaviske landene.

- Nok en gang forteller denne studien at tilfredsheten med barnehagene er høyest i Norge, fortsetter Høst. Resultatene viser også at barn i hele Skandinavia trives meget godt i sine barnehager, men ifølge foreldrene så trives barna aller best i de norske barnehagene.

Private barnehager best
Både privat og kommunalt drevne barnehager får gode skussmål fra foreldrene, men nok en gang er det de private barnehagene som får de aller beste tilbakemeldingene. Den tydeligste differansen mellom private og kommunale barnehager finner vi nok en gang på spørsmål som omhandler mat og kosthold.

- Foreldre som har barn i private barnehager oppgir i større grad enn de med barn i kommunale barnehager at fokuset på mat og kosthold er godt nok, og at maten som serveres er sunn, sier Høst.

Målingen viser dog en noe lavere foreldretilfredshet både for de private og de kommunale barnehagene sammenlignet med i fjor.

- Høstens barnehagestreik berørte mange foreldre med barn i private barnehager, men dette ser ikke ut til å ha påvirket tilfredsheten i nevneverdig grad, forteller Høst. Det vi dog fanger opp i denne målingen er at det i år er en vesentlig større andel av foreldrene som mener at barnehagene deres bruker for mange vikarer. Dette gjelder både for de kommunale og private barnehagene, og fellesnevneren for de som svarer dette er at de er vesentlig mindre fornøyde enn andre foreldre.

Året på Folkehøgskole overgår forventningene
Folkehøgskolene i Norge har i mange år vist at de evner å skape gode elevopplevelser, og årets studie føyer seg inn i rekken med sterke prestasjoner. Resultatene som folkehøgskolene får fra fjorårets elever er nok en gang meget solide, og atskillig bedre enn hva tilfellet er for både Universiteter og Høyskoler.

- Folkehøgskoleelevene virker jevnt over til å trives meget godt. Skolene er dyktige på å skape gode, inkluderende og trygge fellesskap som gir rom for variert læring og mange fine opplevelser. Nok en gang evner folkehøgskolene i det store og hele å levere på forventningene og vel så det, avslutter Høst.

Mer om studien: https://www.epsi-norway.org/br...


Related links

Emner

Kategorier


EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.

EPSI Rating Norge er en leverandør av kundetilfredshetsanalyser, og er av mange ansett som en ekstern revisor av kundemassen.

EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i en rekke andre europeiske land.